Senaste nytt

Protokoll 20161130

Sammanträdet ägde rum i Sjöhistoriska Museets hörsal Djurgårdsbrunnsvägen 24, i […]

Till nyhetsarkivet »

Kalendarium

Till kalendariet »

Senaste utgåvan av Tidskrift i Sjöväsendet: N:r 2 / 2016
Ledamöter
Ledamöter

Kungl. Örlogsmannasällskapet består efter inval 2016 av 369 ledamöter. Bland ledamöterna finns, förutom svenska, ledamöter från Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Norge, Ryssland, Storbritannien, Tyskland och USA.

Biblioteket
Biblioteket

Målsättningen med verksamheten vid biblioteket är utgöra ett forskningsbibliotek inom den marina och maritima sektorn. Vidare skall befintligt innehav av litteratur och konst bevaras och vårdas och adekvat litteratur nyanskaffas. Biblioteket är anslutet till den nationella databasen LIBRIS.

Stipendier och belöningar
Stipendier och belöningar

Tävlingsskrifter, artiklar i Tidskrift i Sjöväsendet, förtjänta arbeten vid Försvarshögskolan och utländska skolor samt framstående gärningar inom akademiens verksamhetsområde tillhör sådant som kan belönas. Bestämmelser för sökbara stipendier framgår via länk.