Kalendarium

Här publiceras sammanträden och övriga händelser för medlemmar av akademien.

Datum Titel Tid Plats
2017-02-22 Onsdagen den 22 februari 2017 i Stockholm, kl. 17.30 17:30 Sjöhistoriska, Stockholm
2017-03-22 Onsdagen den 22 mars 2017 i Göteborg, kl. 17.30 17:30 s/s Marieholm, Göteborg
2017-04-05 Onsdagen den 5 april 2017 i Stockholm, kl. 17.30 17:30 Sjöhistoriska, Stockholm
2017-05-17 Onsdagen den 17 maj 2017 i Stockholm, kl. 17.30 17:30 Sjöhistoriska, Stockholm
2017-08-23 Onsdagen den 23 augusti 2017 i Karlskrona, kl. 17.30 17:30 Sjöofficersmässen, Karlskrona
2017-09-27 Onsdagen den 27 september 2017 i Stockholm, kl. 17.30 17:30 Sjöhistoriska, Stockholm
2017-10-18 Onsdagen den 18 oktober 2017 i Göteborg, kl. 17.30 17:30 s/s Marieholm, Göteborg
2017-10-26 Torsdagen den 26 oktober 2017 i Stockholm, kl. 17.00 17:00 Karlbergs slott
2017-11-15 Onsdagen den 15 november 2017 i Stockholm, kl. 16.30 16:30 Sjöhistoriska, Stockholm

Vill du så kan du ladda ned hela årsplaneringen som en PDF genom att klicka här.

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »