Ordinarie ledamöter

InvalsnummerNamnFödd årInvald år
871Nils U Rydström19211964
891Lennart Forsman19251966
892Åke Johnson19231966
899Jacob Sundberg19271967
904Rune Berlin19251967
911Bengt O’Konor19251968
914Arne Gustafsson19291968
918Jan Prawitz19321969
929Per Gunnar Fernander19211969
932Cay Holmberg19331969
934Carl-Gustaf Hammarskjöld19341969
939Bo Rybeck19351970
963Jan Bring19321971
966Walter Wicklund19231971
974Gunnar Nordbeck19311972
975Christer Fredholm19261972
982Kjell Werner19201973
983Gunnar-Bo Ericson19331973
985Per Insulander19271973
989Paul Pålsson19281973
992Lennart Nordgren19221974
994Bertil Daggfeldt19331974
999Torbjörn Hultman19371974
1012Gustaf Samuelson19271975
1019Göran Romare19221976
1020Lars Norrsell19341976
1023Malte Jönson19331976
1025Stefan Furenius19341976
1027Börje Huss19221976
1036Hans Wachtmeister19401977
1041Kristoffer Huldt19271977
1044Ebbe Schön19291977
1045Jan Eliasson19401977
1047Gustaf Taube19351978
1048Jan Sondén19331978
1050Göran Wallén19331978
1051Håkan Söderlindh19411978
1055Nils G:son Svahn19361978
1058Lars Inge Holster19421978
1062Torsten Engberg19341979
1065Lars-Erik Hoff19361979
1067Lars-Göran Rydkvist19331979
1068Frank E Rosenius19401979
1069Fredrik Hillelson19411979
1070Jarl Ellsén19201979
1075Sune Birke19441980
1078Bengt Hertzberg19381980
1079Magnus Haglund19421980
1080Olof Bergelin19401980
1082Per Lundbeck19361980
1083Anders Hammarskjöld19421980
1084Lars Thomasson19351980
1088Carl Gustav Fransén19381981
1089Gustaf von Hofsten19421981
1090Christer Hägg19391981
1094Ulf Edman19431981
1095Ulf Rubarth19391981
1097Ulf Adlén19291981
1098Roger Sprimont19421981
1102Bo Hugemark19361981
1103Emil Svensson19401982
1104Gunnar Bengtsson19361982
1105Kent Nordström19431982
1108Bertil Kristensson19391982
1110Robert Nordqvist19411982
1112Sölve Larsby19411982
1115Torsten Seeman19301982
1118John Sjögren19401982
1120Torsten Lindh19411983
1125Göran Oljeqvist19411983
1127N Gunnar Karlsson19381983
1134Sven H Salén19391983
1136Christer Ardell19361983
1141Göran Frisk19431984
1142Bo Lindkvist19371984
1145Nils Eklund19441984
1147Sten Ingvar Nilsson19291984
1149Sven O Bidö19351984
1154Lars-Ivar Nero19461985
1159Rolf Malm19341985
1160Carl Fredrik Ebeling19441985
1163Bengt Forssbeck19241985
1164Ove Bring19431985
1165Nils-Ove Jansson19461986
1168Göran Steen19221986
1171Björn Ljunggren19421987
1172Örjan Sterner19381987
1173Lars Wedin19471987
1175Torsten Björnsson19381987
1176Olof Andersson19421987
1179Rolf Brehmer19431988
1180Thomas Lundvall19431988
1181Lars O Graner19391988
1182Carl-Gustaf Dybeck19441988
1184Bengt Arne Johansson19431988
1185Anders Stävberg19431988
1186Jan Nordenman19471988
1187Lars-Åke Kvarning19311988
1191Leif H Sjöström19381989
1192Lars-Erik Salomonsson19471989
1194Stefan Engdahl19501989
1195Lennart Danielsson19471989
1196Bo Wranker19461989
1198Sture Malmgren19431989
1199Hans Corell19391989
1202Staffan Kvarnström19431989
1203Lars Wigert19371989
1210Ivar Virgin19361990
1214Gert Schyborger19401990
1220Curt Lundgren19471991
1222Hans Hedman19421991
1225Johan Tunberger19441991
1228Sven Rudberg19471992
1229Håkan Syrén19521992
1230Håkan Neckman19491992
1231Göran Boijsen19511992
1232Bengt Rygge19431992
1233Johan Forslund19461992
1235Robert Dalsjö19581992
1236Claes Dahlbäck19471992
1238Göran Gunnarsson19501993
1239Rolf Löthman19491993
1241Kenneth Lindmark19491993
1244Marie Jacobsson19551993
1246Bertil Malmberg19401993
1248Björn Hamilton19501994
1249Bo Wallander19521994
1251Bengt Johansson19521994
1253Erik Norberg19421994
1255Per-Inge Lindqvist19481994
1256Jörgen Ericsson19531995
1257Christer Nordling19441995
1258Nils Bruzelius19461995
1260Mats Westin19521995
1261Torbjörn Larsson19511995
1262Christian Allerman19541995
1263Jan Cederlund19441995
1265Lennart Månsson19511996
1267Bo Rask19521996
1268Tage Andersson19511996
1270Magnus Bergman19601996
1272Bengt Andersson19551996
1274Nils Daag19481996
1275Tommy Åsman19501997
1276Stefan Gustafsson19581997
1277Michael Gustafson19571997
1278Carl Fagergren19601997
1279Lars Gryzelius19541997
1281Claes Lundin19581997
1284Klas Helmersson19421997
1287Gunnar Wieslander19621998
1288Claes Göran Hagström19521998
1289Lars-Olof Corneliusson19591998
1290Odd Werin19581998
1291Hans Wicklander19631998
1292Anders Olovsson19671998
1293Johan Jenvald19661998
1294Anders Svensson19641998
1295Gunnar Åselius19651998
1296Michael Zell19501998
1297Lars G Josefsson19501998
1298Hans-Christian Hagman19681998
1299Gunnar Dyhre19371998
1303Stefan Axberg19451999
1304Günter Villman19541999
1305Hans Jevrell19641999
1306Jan-Eric Nilsson19571999
1307Christian Madsen19551999
1308Håkan Rugeland19571999
1309Mikael Tulldahl19661999
1311Henrik Landerholm19631999
1312Hans O Broberg19471999
1314Rolf Edwardson19441999
1317Anders Grenstad19582000
1318Bengt Jarvid19532000
1319Peter Bager19552000
1320Anders Järn19602000
1321Mikael Wendel19552000
1322Jan Berglöw19612000
1323Anders Johnson19592000
1324Håkan Magnusson19592000
1325Dag Hartelius19592000
1327Manne K. A. Koerfer19642000
1332Erik Andersson19572001
1333Lennart Bengtsson19542001
1335Andreas Olsson19592001
1336Kenneth Olsson19492001
1337Mats Furenius19612001
1338Kenth Gutensparr19582001
1339Mats Nordin19602001
1340Håkan Andersson19612001
1341Mats Johansson19572001
1342Hans-Göran Olsson19562001
1343Lars Rydén19572001
1344Hans-Erik Fröberg19532001
1345Herman Håkansson19552001
1346Nils Grandin19532001
1348Åke Holmqvist19432001
1352Magnus Hjort19602002
1353Jan Ericsson19602002
1354Carl-Johan Hagman19662002
1355Per-Anders Emilson19542002
1356Mikael Åkerström19632002
1357Johan Hägg19662002
1358Dan Broström19572002
1359Thomas Fagö19442002
1360Karl Henriksson19552002
1361Fredrik Hesselman19642002
1364Niklas Granholm19642002
1365Inga-Lena Fischer19482002
1367Sten Göthberg19552003
1368Kent Zetterberg19462003
1370Bengt Lundborg19452003
1371Christopher Werner19462003
1372Evorn Mårtensson19612003
1373Peter Haglind19662003
1375Lars Jakobsson19572003
1377Michael Krafft19482003
1378Staffan Palmqvist19572004
1379Bengt Edvard Lundgren19652004
1380Jan Thörnqvist19592004
1381Patrik Selling19632004
1382Patric Hjorth19652004
1383Mikael Johnsson19582004
1384Jan Floderström19622004
1385Kristian Gerner19422004
1386Per – Ola Johansson19662004
1387Hans Granlund19612004
1389Klas – Göran Karlsson19552004
1390Joakim Severinsson19622004
1391Mats Elofsson19652004
1392Dan Sten Olsson19472005
1393Olof Stenhammar19412005
1394Claes Grebell19492005
1395Per Jenvald19622005
1396Jonas Carlsson19802005
1397Magnus Lüning19642005
1398Marcus Mohlin19882005
1399Mikael Magnusson19632005
1400Fredrik Palmquist19652005
1401Håkan Nilsson19642005
1403Hans Josefsson19402005
1404Mats G Larsson19462005
1406Jacob Wallenberg19562006
1407Jens Plambeck19622006
1408Jonas Olsson19572006
1409Lars Rönnquist19592006
1410John Nilsson19492006
1411Mats Ericsson19442006
1412Esbjörn Hillberg19402006
1414Carl Öhrström19612007
1415Mikael Holmström19552007
1416Stefan Larsson19642007
1417Rikard Askstedt19642007
1418Christer Svensén19502007
1419Leif Markusson19472007
1420Kjell-Ove Schramm19682007
1421Henrik Lindén19662007
1422Jonas Haggren19642008
1423Bo Berg19652008
1424Pär Flyghed19642008
1425Per Stefenson19552008
1426Richard Tornberg19672008
1427Roger Nilsson19642008
1428Andreas Hansson19692008
1429Berit Blomqvist19582008
1430Mikael Brännvall19682008
1431Jonas Wikström19622009
1432Ola Truedsson19562009
1433Pontus Krohn19692009
1434Sverker Lindholm19622009
1435Åke Dagnevik19482009
1437Martin Norsell19712009
1438Gunnar Öhlund19552009
1439Annicka Engblom19672009
1441Per Andersson19462009
1443Fredrik Hansson19632010
1444Magnus Westerlund19602010
1445Jon Wikingsson19712010
1447Joakim Dahlman19742010
1448Anders Enström19642010
1450Olof Holm19402010
1451Torbjörn Dalnäs19462010
1452Claes Berglund19652010
1453Per Edling19722011
1454Fredrik Norrby19672011
1455Peder Ohlsson19622011
1456Hans-Lennart Ohlsson19612011
1457Carl Johansson19582011
1460Magnus Jönsson19642012
1461Anna Risfelt–Hammargren19562012
1462Martin Jakobsson19662012
1463Kenneth Raun19632012
1464Jerker Widén19692012
1465Anna-Karin Broth19672013
1466Ola Alfredsson19642013
1467Tomas Martinsson19682013
1468Mårten Granberg19632013
1472Jens Nykvist19682014
1473Evelina Hedskog19812014
1474Göran Arrius19592014
1475Anders Widén19642014
1478Niklas Wiklund19752015
1479Erik Thedéen19632015
1480Johan Igert19742015
1481Mikael Carleson19672015
1483Mats Agnéus19682016
1484Linda Johansson19732016
1485Jonas Hård af Segerstad19702016
1486Torbjörn Lundströmer19712016
1487Patrik Norberg19712016
1488Håkan Lindberg19692016

 

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »