Ordinarie ledamöter

Invalsnummer Namn Född år Invald år
871 Nils U Rydström 1921 1964
891 Lennart Forsman 1925 1966
892 Åke Johnson 1923 1966
899 Jacob Sundberg 1927 1967
904 Rune Berlin 1925 1967
911 Bengt O’Konor 1925 1968
914 Arne Gustafsson 1929 1968
918 Jan Prawitz 1932 1969
929 Per Gunnar Fernander 1921 1969
932 Cay Holmberg 1933 1969
934 Carl-Gustaf Hammarskjöld 1934 1969
939 Bo Rybeck 1935 1970
963 Jan Bring 1932 1971
966 Walter Wicklund 1923 1971
974 Gunnar Nordbeck 1931 1972
975 Christer Fredholm 1926 1972
982 Kjell Werner 1920 1973
983 Gunnar-Bo Ericson 1933 1973
985 Per Insulander 1927 1973
989 Paul Pålsson 1928 1973
992 Lennart Nordgren 1922 1974
994 Bertil Daggfeldt 1933 1974
999 Torbjörn Hultman 1937 1974
1012 Gustaf Samuelson 1927 1975
1019 Göran Romare 1922 1976
1020 Lars Norrsell 1934 1976
1023 Malte Jönson 1933 1976
1025 Stefan Furenius 1934 1976
1027 Börje Huss 1922 1976
1036 Hans Wachtmeister 1940 1977
1041 Kristoffer Huldt 1927 1977
1044 Ebbe Schön 1929 1977
1045 Jan Eliasson 1940 1977
1047 Gustaf Taube 1935 1978
1048 Jan Sondén 1933 1978
1050 Göran Wallén 1933 1978
1051 Håkan Söderlindh 1941 1978
1055 Nils G:son Svahn 1936 1978
1058 Lars Inge Holster 1942 1978
1062 Torsten Engberg 1934 1979
1065 Lars-Erik Hoff 1936 1979
1067 Lars-Göran Rydkvist 1933 1979
1068 Frank E Rosenius 1940 1979
1069 Fredrik Hillelson 1941 1979
1070 Jarl Ellsén 1920 1979
1075 Sune Birke 1944 1980
1076 Karl G Andersson 1931 1980
1078 Bengt Hertzberg 1938 1980
1079 Magnus Haglund 1942 1980
1080 Olof Bergelin 1940 1980
1082 Per Lundbeck 1936 1980
1083 Anders Hammarskjöld 1942 1980
1084 Lars Thomasson 1935 1980
1088 Carl Gustav Fransén 1938 1981
1089 Gustaf von Hofsten 1942 1981
1090 Christer Hägg 1939 1981
1094 Ulf Edman 1943 1981
1095 Ulf Rubarth 1939 1981
1097 Ulf Adlén 1929 1981
1098 Roger Sprimont 1942 1981
1102 Bo Hugemark 1936 1981
1103 Emil Svensson 1940 1982
1104 Gunnar Bengtsson 1936 1982
1105 Kent Nordström 1943 1982
1108 Bertil Kristensson 1939 1982
1110 Robert Nordqvist 1941 1982
1112 Sölve Larsby 1941 1982
1115 Torsten Seeman 1930 1982
1118 John Sjögren 1940 1982
1120 Torsten Lindh 1941 1983
1125 Göran Oljeqvist 1941 1983
1127 N Gunnar Karlsson 1938 1983
1134 Sven H Salén 1939 1983
1136 Christer Ardell 1936 1983
1141 Göran Frisk 1943 1984
1142 Bo Lindkvist 1937 1984
1145 Nils Eklund 1944 1984
1147 Sten Ingvar Nilsson 1929 1984
1149 Sven O Bidö 1935 1984
1154 Lars-Ivar Nero 1946 1985
1159 Rolf Malm 1934 1985
1160 Carl Fredrik Ebeling 1944 1985
1163 Bengt Forssbeck 1924 1985
1164 Ove Bring 1943 1985
1165 Nils-Ove Jansson 1946 1986
1168 Göran Steen 1922 1986
1171 Björn Ljunggren 1942 1987
1172 Örjan Sterner 1938 1987
1173 Lars Wedin 1947 1987
1175 Torsten Björnsson 1938 1987
1176 Olof Andersson 1942 1987
1179 Rolf Brehmer 1943 1988
1180 Thomas Lundvall 1943 1988
1181 Lars O Graner 1939 1988
1182 Carl-Gustaf Dybeck 1944 1988
1184 Bengt Arne Johansson 1943 1988
1185 Anders Stävberg 1943 1988
1186 Jan Nordenman 1947 1988
1187 Lars-Åke Kvarning 1931 1988
1191 Leif H Sjöström 1938 1989
1192 Lars-Erik Salomonsson 1947 1989
1194 Stefan Engdahl 1950 1989
1195 Lennart Danielsson 1947 1989
1196 Bo Wranker 1946 1989
1198 Sture Malmgren 1943 1989
1199 Hans Corell 1939 1989
1202 Staffan Kvarnström 1943 1989
1203 Lars Wigert 1937 1989
1210 Ivar Virgin 1936 1990
1214 Gert Schyborger 1940 1990
1220 Curt Lundgren 1947 1991
1222 Hans Hedman 1942 1991
1225 Johan Tunberger 1944 1991
1228 Sven Rudberg 1947 1992
1229 Håkan Syrén 1952 1992
1230 Håkan Neckman 1949 1992
1231 Göran Boijsen 1951 1992
1232 Bengt Rygge 1943 1992
1233 Johan Forslund 1946 1992
1235 Robert Dalsjö 1958 1992
1236 Claes Dahlbäck 1947 1992
1238 Göran Gunnarsson 1950 1993
1239 Rolf Löthman 1949 1993
1241 Kenneth Lindmark 1949 1993
1244 Marie Jacobsson 1955 1993
1246 Bertil Malmberg 1940 1993
1248 Björn Hamilton 1950 1994
1249 Bo Wallander 1952 1994
1251 Bengt Johansson 1952 1994
1253 Erik Norberg 1942 1994
1255 Per-Inge Lindqvist 1948 1994
1256 Jörgen Ericsson 1953 1995
1257 Christer Nordling 1944 1995
1258 Nils Bruzelius 1946 1995
1260 Mats Westin 1952 1995
1261 Torbjörn Larsson 1951 1995
1262 Christian Allerman 1954 1995
1263 Jan Cederlund 1944 1995
1265 Lennart Månsson 1951 1996
1267 Bo Rask 1952 1996
1268 Tage Andersson 1951 1996
1270 Magnus Bergman 1960 1996
1271 Mats Wigselius 1955 1996
1272 Bengt Andersson 1955 1996
1273 Håkan Berggren 1936 1996
1274 Nils Daag 1948 1996
1275 Tommy Åsman 1950 1997
1276 Stefan Gustafsson 1958 1997
1277 Michael Gustafson 1957 1997
1278 Carl Fagergren 1960 1997
1279 Lars Gryzelius 1954 1997
1281 Claes Lundin 1958 1997
1284 Klas Helmersson 1942 1997
1287 Gunnar Wieslander 1962 1998
1288 Claes Göran Hagström 1952 1998
1289 Lars-Olof Corneliusson 1959 1998
1290 Odd Werin 1958 1998
1291 Hans Wicklander 1963 1998
1292 Anders Olovsson 1967 1998
1293 Johan Jenvald 1966 1998
1294 Anders Svensson 1964 1998
1295 Gunnar Åselius 1965 1998
1296 Michael Zell 1950 1998
1297 Lars G Josefsson 1950 1998
1298 Hans-Christian Hagman 1968 1998
1299 Gunnar Dyhre 1937 1998
1303 Stefan Axberg 1945 1999
1304 Günter Villman 1954 1999
1305 Hans Jevrell 1964 1999
1306 Jan-Eric Nilsson 1957 1999
1307 Christian Madsen 1955 1999
1308 Håkan Rugeland 1957 1999
1309 Mikael Tulldahl 1966 1999
1311 Henrik Landerholm 1963 1999
1312 Hans O Broberg 1947 1999
1314 Rolf Edwardson 1944 1999
1317 Anders Grenstad 1958 2000
1318 Bengt Jarvid 1953 2000
1319 Peter Bager 1955 2000
1320 Anders Järn 1960 2000
1321 Mikael Wendel 1955 2000
1322 Jan Berglöw 1961 2000
1323 Anders Johnson 1959 2000
1324 Håkan Magnusson 1959 2000
1325 Dag Hartelius 1959 2000
1327 Manne K. A. Koerfer 1964 2000
1332 Erik Andersson 1957 2001
1333 Lennart Bengtsson 1954 2001
1335 Andreas Olsson 1959 2001
1336 Kenneth Olsson 1949 2001
1337 Mats Furenius 1961 2001
1338 Kenth Gutensparr 1958 2001
1339 Mats Nordin 1960 2001
1340 Håkan Andersson 1961 2001
1341 Mats Johansson 1957 2001
1342 Hans-Göran Olsson 1956 2001
1343 Lars Rydén 1957 2001
1344 Hans-Erik Fröberg 1953 2001
1345 Herman Håkansson 1955 2001
1346 Nils Grandin 1953 2001
1348 Åke Holmqvist 1943 2001
1352 Magnus Hjort 1960 2002
1353 Jan Ericsson 1960 2002
1354 Carl-Johan Hagman 1966 2002
1355 Per-Anders Emilson 1954 2002
1356 Mikael Åkerström 1963 2002
1357 Johan Hägg 1966 2002
1358 Dan Broström 1957 2002
1359 Thomas Fagö 1944 2002
1360 Karl Henriksson 1955 2002
1361 Fredrik Hesselman 1964 2002
1364 Niklas Granholm 1964 2002
1365 Inga-Lena Fischer 1948 2002
1367 Sten Göthberg 1955 2003
1368 Kent Zetterberg 1946 2003
1370 Bengt Lundborg 1945 2003
1371 Christopher Werner 1946 2003
1372 Evorn Mårtensson 1961 2003
1373 Peter Haglind 1966 2003
1375 Lars Jakobsson 1957 2003
1377 Michael Krafft 1948 2003
1378 Staffan Palmqvist 1957 2004
1379 Bengt Edvard Lundgren 1965 2004
1380 Jan Thörnqvist 1959 2004
1381 Patrik Selling 1963 2004
1382 Patric Hjorth 1965 2004
1383 Mikael Johnsson 1958 2004
1384 Jan Floderström 1962 2004
1385 Kristian Gerner 1942 2004
1386 Per – Ola Johansson 1966 2004
1387 Hans Granlund 1961 2004
1389 Klas – Göran Karlsson 1955 2004
1390 Joakim Severinsson 1962 2004
1391 Mats Elofsson 1965 2004
1392 Dan Sten Olsson 1947 2005
1393 Olof Stenhammar 1941 2005
1394 Claes Grebell 1949 2005
1395 Per Jenvald 1962 2005
1396 Jonas Carlsson 1980 2005
1397 Magnus Lüning 1964 2005
1398 Marcus Mohlin 1988 2005
1399 Mikael Magnusson 1963 2005
1400 Fredrik Palmquist 1965 2005
1401 Håkan Nilsson 1964 2005
1403 Hans Josefsson 1940 2005
1404 Mats G Larsson 1946 2005
1406 Jacob Wallenberg 1956 2006
1407 Jens Plambeck 1962 2006
1408 Jonas Olsson 1957 2006
1409 Lars Rönnquist 1959 2006
1410 John Nilsson 1949 2006
1411 Mats Ericsson 1944 2006
1412 Esbjörn Hillberg 1940 2006
1414 Carl Öhrström 1961 2007
1415 Mikael Holmström 1955 2007
1416 Stefan Larsson 1964 2007
1417 Rikard Askstedt 1964 2007
1418 Christer Svensén 1950 2007
1419 Leif Markusson 1947 2007
1420 Kjell-Ove Schramm 1968 2007
1421 Henrik Lindén 1966 2007
1422 Jonas Haggren 1964 2008
1423 Bo Berg 1965 2008
1424 Pär Flyghed 1964 2008
1425 Per Stefenson 1955 2008
1426 Richard Tornberg 1967 2008
1427 Roger Nilsson 1964 2008
1428 Andreas Hansson 1969 2008
1429 Berit Blomqvist 1958 2008
1430 Mikael Brännvall 1968 2008
1431 Jonas Wikström 1962 2009
1432 Ola Truedsson 1956 2009
1433 Pontus Krohn 1969 2009
1434 Sverker Lindholm 1962 2009
1435 Åke Dagnevik 1948 2009
1437 Martin Norsell 1971 2009
1438 Gunnar Öhlund 1955 2009
1439 Annicka Engblom 1967 2009
1441 Per Andersson 1946 2009
1443 Fredrik Hansson 1963 2010
1444 Magnus Westerlund 1960 2010
1445 Jon Wikingsson 1971 2010
1447 Joakim Dahlman 1974 2010
1448 Anders Enström 1964 2010
1450 Olof Holm 1940 2010
1451 Torbjörn Dalnäs 1946 2010
1452 Claes Berglund 1965 2010
1453 Per Edling 1972 2011
1454 Fredrik Norrby 1967 2011
1455 Peder Ohlsson 1962 2011
1456 Hans-Lennart Ohlsson 1961 2011
1457 Carl Johansson 1958 2011
1460 Magnus Jönsson 1964 2012
1461 Anna Risfelt–Hammargren 1956 2012
1462 Martin Jakobsson 1966 2012
1463 Kenneth Raun 1963 2012
1464 Jerker Widén 1969 2012
1465 Anna-Karin Broth 1967 2013
1466 Ola Alfredsson 1964 2013
1467 Tomas Martinsson 1968 2013
1468 Mårten Granberg 1963 2013
1472 Jens Nykvist 1968 2014
1473 Evelina Hedskog 1981 2014
1474 Göran Arrius 1959 2014
1475 Anders Widén 1964 2014
1478 Niklas Wiklund 1975 2015
1479 Erik Thedéen 1963 2015
1480 Johan Igert 1974 2015
1481 Mikael Carleson 1967 2015
1483 Mats Agnéus 1968 2016
1484 Linda Johansson 1973 2016
1485 Jonas Hård af Segerstad 1970 2016
1486 Torbjörn Lundströmer 1971 2016
1487 Patrik Norberg 1971 2016
1488 Håkan Lindberg 1969 2016

 

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »