N:r 4 / 2016

Ladda ned »

TiS fjärde utgåva år 2016.

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
289 Meddelande från KÖMS Protokoll mm. Bo Rask, KÖMS Sekreterare Protokoll
294 Ordföranden har ordet Ledare av KÖMS ordförande Michael Zell. Michael Zell, KÖMS Ordförande Ledare
296 Redaktörens spalt TiS Nr 4 presenteras av redaktören. Thomas Engevall, TiS Redaktör Litteratur m.m.
299 Marinens roll i försvaret av Gotland - behövs det kustartilleri? Artikeln, som är den skriftliga versionen av Mikael Carlesons inträdesanförande i Kungl. Örlogsmannasällskapet argumenterar för en utveckling (tillskott) av försvaret på Gotland i form av en modern rörlig spärrbataljon med artillerienhet om 4 Archer, robotpluton (Rb 17 Hellfire), minpluton, eldledningspluton samt stabs- och trosspluton. Ledamoten Mikael Carleson Strategi, operationer och taktik
309 Lieutenant Otto Gustaf Nordenskjöld, Royal Swedsih Navy, hand his service onboard the Royal Navy Frigate HMS Alcmene 1798-1801 Den svenske sjöofficeren Otto Gustaf Nordenskjölds, som sedermera blev viceamiral i svenska flottan, tjänstgjorde tidigt i sin karriär i Royal Navy. Artikeln beskriver hans tjänstgöring ombord på fregatten HMS Alcmene. Ledamoten Christer Hägg Strategi, operationer och taktik
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »