Senaste nytt

Till nyhetsarkivet »

Kalendarium

Ordinarie sammanträde i Göteborg

Försvarsmakten står inför en Nato-anslutning samt förväntningar på ökad försvarsförmåga […]

Till kalendariet »

Senaste utgåvan av Tidskrift i Sjöväsendet: N:r 3 / 2023
Ledamöter
Ledamöter

Kungl. Örlogsmannasällskapet består 2022 av 355 ledamöter. Bland ledamöterna finns, förutom svenska även ledamöter från Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Norge, Ryssland, Storbritannien, Tyskland och USA.

Biblioteket
Biblioteket

Målsättningen för biblioteket är att det ska vara ett eftertaktat forskningsbibliotek inom den marina och maritima sektorn. Vårt innehav av litteratur och konst ska bevaras och vårdas och tidstypisk litteratur nyanskaffas. Biblioteket är anslutet till den nationella databasen LIBRIS.

Stipendier och belöningar
Stipendier och belöningar

Tävlingsskrifter, artiklar till Tidskrift i Sjöväsendet, förtjänta arbeten vid Försvarshögskolan och utländska skolor samt framstående gärningar inom akademiens verksamhetsområden kan belönas. Bestämmelser för sökbara stipendier framgår via länk.