Senaste nytt

Till nyhetsarkivet »

Kalendarium

Till kalendariet »

Senaste utgåvan av Tidskrift i Sjöväsendet: Nr 2 / 2024
Blogg
Blogg

Kungl. Örlogsmannasällskapets blogg med inlägg från ledamöter och andra maritimt intresserade personer. Läs och kommentera!

Biblioteket
Biblioteket

Målsättningen för biblioteket är att det ska vara ett eftertaktat forskningsbibliotek inom den marina och maritima sektorn. Vårt innehav av litteratur och konst ska bevaras och vårdas och tidstypisk litteratur nyanskaffas. Biblioteket är anslutet till den nationella databasen LIBRIS.

Stipendier och belöningar
Stipendier och belöningar

Tävlingsskrifter, artiklar till Tidskrift i Sjöväsendet, förtjänta arbeten vid Försvarshögskolan och utländska skolor samt framstående gärningar inom akademiens verksamhetsområden kan belönas. Bestämmelser för sökbara stipendier framgår via länk.