Senaste nytt

Protokoll 2018-10-17

Sammanträdet ägde rum ombord i s/s Marieholm onsdagen den 17 […]

Till nyhetsarkivet »

Kalendarium

Till kalendariet »

Senaste utgåvan av Tidskrift i Sjöväsendet: N:r 3 / 2018
Ledamöter
Ledamöter

Kungl. Örlogsmannasällskapet består efter inval 2016 av 368 ledamöter. Bland ledamöterna finns, förutom svenska, ledamöter från Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Norge, Ryssland, Storbritannien, Tyskland och USA.

Biblioteket
Biblioteket

Målsättningen för biblioteket är att det ska vara ett eftertaktat forskningsbibliotek inom den marina och maritima sektorn. Vårt innehav av litteratur och konst ska bevaras och vårdas och tidstypisk litteratur nyanskaffas. Biblioteket är anslutet till den nationella databasen LIBRIS.

Stipendier och belöningar
Stipendier och belöningar

Tävlingsskrifter, artiklar till Tidskrift i Sjöväsendet, förtjänta arbeten vid Försvarshögskolan och utländska skolor samt framstående gärningar inom akademiens verksamhetsområden kan belönas. Bestämmelser för sökbara stipendier framgår via länk.