Senaste nytt

Kunglig medalj till Bo Rask

Tisdagen den 30 januari 2018 mottog Kungl. Örlogsmannasällskapets sekreterare kommendör Bo […]

Protokoll 20180122

Sammanträdet ägde rum på Sjöofficersmässen, Amiralitetstorget 7 i Karlskrona mån-dagen […]

Till nyhetsarkivet »

Kalendarium

Till kalendariet »

Senaste utgåvan av Tidskrift i Sjöväsendet: N:r 4 / 2017
Ledamöter
Ledamöter

Kungl. Örlogsmannasällskapet består efter inval 2016 av 368 ledamöter. Bland ledamöterna finns, förutom svenska, ledamöter från Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Norge, Ryssland, Storbritannien, Tyskland och USA.

Biblioteket
Biblioteket

Målsättningen för biblioteket är att det ska vara ett eftertaktat forskningsbibliotek inom den marina och maritima sektorn. Vårt innehav av litteratur och konst ska bevaras och vårdas och tidstypisk litteratur nyanskaffas. Biblioteket är anslutet till den nationella databasen LIBRIS.

Stipendier och belöningar
Stipendier och belöningar

Tävlingsskrifter, artiklar till Tidskrift i Sjöväsendet, förtjänta arbeten vid Försvarshögskolan och utländska skolor samt framstående gärningar inom akademiens verksamhetsområden kan belönas. Bestämmelser för sökbara stipendier framgår via länk.