Marinchefens vilja 2021

Marinchef Ewa Skoog Haslum.

Marinchefen, konteramiral Ewa Skoog-Haslum (Foto: Försvarsmakten)

 

Här finns dokumenten Marinchefens vilja att läsa eller ladda ned. De är fastställda av Marinchefen i februari 2021 och publiceras på KÖMS hemsida med Marinchefens uttryckligt nådiga tillstånd.

 

Marinchefens vilja 20210209

Marinchefens vilja Eng 20210209

 

 

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »