KÖMS symposium om officersutbildning 9 november i samlingssalen på MHS Karlberg

Information och anmälan till KÖMS symposium om officersutbildning 9 november

 • Ange för- och efternamn
 • Vilken organisation kommer du från? Ange förslagsvis den som är bäst representativ för deltagandet under veckan.
  Ledamöter ur KÖMS anger OL KÖMS, HL KÖMS eller KL KÖMS.

 • Ange militär tjänstegrad, akademisk titel eller den formella titel som bäst representerar dig.
  Exempelvis: kommendörkapten, professor, ecklesiastikråd, friherre, riksdagsledamot, ordförande etc.


  Kryssa i om du vill delta!
 • Symposiet äger rum på militärt område. Därför krävs att personnummer anges.
  Personnumren kommer endast användas för detta syfte och sedan raderas.
 • För att använda detta sätt att anmäla sig måste en e-postadress anges. Den som saknar e-post eller inte vill uppge behöver skriva till KÖMS enligt adress på hemsidan.
  Bekräftelse på anmälan och vidare information kommer att gå till den angivna e-postadressen.

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »