Anmälan till seminarium 14 oktober i Göteborg

Anmälningsformulär till seminarium i Göteborg 14 oktober

Här anmäler du dig till seminariet på Stadsmuseet under KÖMS jubileum Göteborg, 14 oktober 2021.

Ange ditt namn

Ange ditt ledamotsnummer i KÖMS, om du är ledamot. Lämna annars tomt
Kryssa i rutan om du vill delta!

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »