Anmälan till seminarium 14 oktober i Göteborg

Anmälningsformulär till seminarium i Göteborg 14 oktober

Här anmäler du dig till seminariet på Stadsmuseet under KÖMS jubileum Göteborg, 14 oktober 2021.

Ange ditt namn

Ange ditt ledamotsnummer i KÖMS, om du är ledamot. Lämna annars tomt
Kryssa i rutan om du vill delta!