Arkiv

Här i vårt arkiv kan du hitta de senaste nyheterna samt fotoalbum från olika evenemang och träffar. Vill du se fler nyheter och bilder kan du klicka dig vidare till respektive arkiv.

Nyhetsarkivet

Mötesprotokoll 20180822

Sammanträdet ägde rum onsdagen den 22 augusti 2018 på Sjöofficersmässen, […]

Marinkonferensen 2018

Kungl. Örlogsmannasällskapets Marinkonferens 2018 En marin valdebatt Marinkonferensen 2018 – […]

Marinkonferensen 2018

Onsdag den 30 maj genomfördes Marinkonferensen på Medelhavsmuseet i Stockholm. […]

Till nyhetsarkivet »

Fotoalbum

Se alla fotoalbum »

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »