Arkiv

Här i vårt arkiv kan du hitta de senaste nyheterna samt fotoalbum från olika evenemang och träffar. Vill du se fler nyheter och bilder kan du klicka dig vidare till respektive arkiv.

Nyhetsarkivet

Kunglig medalj till Bo Rask

Tisdagen den 30 januari 2018 mottog Kungl. Örlogsmannasällskapets sekreterare kommendör Bo […]

Protokoll 20180122

Sammanträdet ägde rum på Sjöofficersmässen, Amiralitetstorget 7 i Karlskrona mån-dagen […]

Protokoll 171129

Sammanträdet ägde rum i Sjöhistoriska Museets hörsal, i Stockholm i […]

Till nyhetsarkivet »

Fotoalbum

Se alla fotoalbum »

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »