Måndagen den 21 januari 2019 i Karlskrona, kl. 17.30

  • Datum: 2019-01-21
  • Tid: 1730
  • Plats: Karlskrona på Sjöofficersmässen
  • Anförande av: OL Per Nilsson
Seminarium i Karlskrona på Sjöofficersmässen Amiralitetstorget 7. Öppet sammanträde med stadgeenliga förhandlingar. Sjöstridsskolans utveckling samt orientering om amfibiestudien. Inträdesanförande OL Per Nilsson.
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »