Onsdagen den 20 februari 2019 i Stockholm, kl. 17.30

  • Datum: 2019-02-20
  • Tid: 1730
  • Plats: Sjöhistoriska, Stockholm
Ordinarie sammanträde i Stockholm på Sjöhistoriska museet. Öppet sammanträde med stadgeenliga förhandlingar. Diskussion om varför marinen behöver en egen regelutveckling i förhållande till den civila sjöfarten. Föredragande Överinspektören vid Marinens fartygsinspektion Kk (ming) John Timerdahl. Inträdesanförande av OL Anders Hörnfeldt.
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »