Onsdagen den 28 november 2018 i Stockholm

  • Datum: 2018-11-28
  • Tid: 1730
  • Plats: Sjöhistoriska museet, Stockholm
  • Anförande av: HL Alain Coldefy
Ordinarie sammanträde i Stockholm på Sjöhistoriska museet. Öppet sammanträde med stadgeenliga förhandlingar samt orientering om den nya marina ledningsorganisationen samt hur det delegerade ledarskapet ska fungera i praktiken. Föredragande marinchefen kam Jens Nykvist. Inträdesanförande av HL Alain Coldefy.
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »