1. Medaljer

Enligt stadgarna §14

1. Sällskapet uppmuntrar insatser inom sitt verksamhetsområde genom utdelande av belöningar.

2. Sällskapets belöningar är guldmedalj, silvermedalj, bronsmedalj och hedersomnämnande

Tillämpningsbestämmelser

1. Sällskapets guldmedalj (KÖGM) utdelas till individ inom eller utom akademien för synnerligen framstående gärningar inom akademiens ansvarsområde.

2. Sällskapets silvermedalj (KÖSM) utdelas till individ inom eller utom akademien för framstående gärningar inom akademiens ansvarsområde.

3. Sällskapets bronsmedalj i Kvinnoförbundets för Sveriges Sjöförsvars anda (KÖBM) utdelas på förslag från respektive förbandschef i marinen till gruppbefäl, soldater och sjömän i marinen – som utmärkt sig för framstående duglighet och föredömligt kamratskap.

4. Sällskapets hedersomnämnande utdelas till förtjänt individ.

5. Belöning kan åtföljas av penningbelöning, vars storlek beslutas av sällskapet efter förslag från styrelsen.

6. Sällskapet kan i undantagsfall belöna någon, som på annat sätt t.ex. genom sina gärningar har gjort sällskapet stora tjänster.

7. Sällskapet beslutar varje år vid valsammanträdet, efter förslag av styrelsen, om tilldelning av sällskapets guld- och silvermedalj, hedersomnämnande samt penningbelöningar inkluderande sådana belöningar som anges i § 11. Styrelsen beslutar om tilldelning av sällskapets bronsmedalj Belöningarna utdelas vid påföljande högtidssammanträde.

Medaljerna räknas som Kategori I – övriga officiella medaljer och får i enlighet med Försvarsmaktens uniformsbestämmelser avsnitt 12.4 därför bäras till t.ex. uniform.

Bilder på medaljerna finns även att ladda ner högupplösta genom att klicka på länkarna nedan

Guldmedalj

KOMS_brons

Silvermedalj

KOMS_brons

Bronsmedalj

KOMS_brons

Knapp

knapp

 

 

Kungl. Örlogsmannasällskapet utdelade medaljer i guld och silver

 

År Namn Guldmedalj   Silvermedalj
1999 HMK 1
1999 Claes Tornberg 1
1999 Lars Salomonsson 1
1999 Emil Svensson 1
1999 Urban Mathiasson 1
1999 Tomas Thuresson 1
1999 Gustaf von Hofsten 1
1999 Gunnar Nordanfors 1
2000 Peter Frisk 1
2000 Thomas Gunnarsson 1
2000 Lars Werner 1
2000 Harry Engström 1
2001 Bertil Björkman 1
2001 Bengt Forsbeck 1
2001 Cay Holmberg 1
2001 Curt S. Ohlsson 1
2001 Johan Schreil 1
2001 Christer Hägg 1
2002 Mikael Frisell 1
2002 Ulf Sjöwall 1
2002 Daniel G. Harris 1
2003 Carl-Gustav Fransén 1
2004 Jarl Ellsén 1
2004 Magnus Haglund 1
2004 Christopher Werner 1
2004 Håkan Nilsson 1
2005 Göran Larsbrink 1
2005 Jan Bring 1
2005 Kent Nordström 1
2006 Gustaf Taube 1
2006 Jan Nordenman 1
2008 Nicolas Ellis 1
2008 Herman Fältström 1
2009 Lars Wigert 1
2010 Frank Rosenius 1
2010 Johan Franson 1
2010 Leif Nylander 1
2010 Rolf Edwardson 1
2011 Gunnar Möller 1
2012 Sölve Larsby 1
2012 Lars-Owe Beck 1
2013 Håkan Lindberg 1
2013 Lisbeth Thorsén 1
2014 Thomas Engevall 1
2014 Niklas Wiklund 1
2015 Lennart Törnberg 1
2016 Ulf Edman 1
2016 Lars Bäckström 1
2020 Sten Göthberg 1

 

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »