1. Medaljer

Enligt stadgarna §14

1. Sällskapet uppmuntrar insatser inom sitt verksamhetsområde genom utdelande av belöningar.

2. Sällskapets belöningar är guldmedalj, silvermedalj, bronsmedalj och hedersomnämnande

Tillämpningsbestämmelser

1. Sällskapets guldmedalj (KÖGM) utdelas till individ inom eller utom akademien för synnerligen framstående gärningar inom akademiens ansvarsområde.

2. Sällskapets silvermedalj (KÖSM) utdelas till individ inom eller utom akademien för framstående gärningar inom akademiens ansvarsområde.

3. Sällskapets bronsmedalj i Kvinnoförbundets för Sveriges Sjöförsvars anda (KÖBM) utdelas på förslag från respektive förbandschef i marinen till gruppbefäl, soldater och sjömän i marinen – som utmärkt sig för framstående duglighet och föredömligt kamratskap.

4. Sällskapets hedersomnämnande utdelas till förtjänt individ.

5. Belöning kan åtföljas av penningbelöning, vars storlek beslutas av sällskapet efter förslag från styrelsen.

6. Sällskapet kan i undantagsfall belöna någon, som på annat sätt t.ex. genom sina gärningar har gjort sällskapet stora tjänster.

7. Sällskapet beslutar varje år vid valsammanträdet, efter förslag av styrelsen, om tilldelning av sällskapets guld- och silvermedalj, hedersomnämnande samt penningbelöningar inkluderande sådana belöningar som anges i § 11. Styrelsen beslutar om tilldelning av sällskapets bronsmedalj Belöningarna utdelas vid påföljande högtidssammanträde.

Medaljerna räknas som Kategori I – övriga officiella medaljer och får i enlighet med Försvarsmaktens uniformsbestämmelser avsnitt 12.4 därför bäras till t.ex. uniform.

Bilder på medaljerna finns även att ladda ner högupplösta genom att klicka på länkarna nedan

Guldmedalj

KOMS_brons

Silvermedalj

KOMS_brons

Bronsmedalj

KOMS_brons

Knapp

knapp

 

 

Kungl. Örlogsmannasällskapet utdelade medaljer i guld och silver

 

ÅrNamnGuldmedalj Silvermedalj
1999HMK1
1999Claes Tornberg1
1999Lars Salomonsson1
1999Emil Svensson1
1999Urban Mathiasson1
1999Tomas Thuresson1
1999Gustaf von Hofsten1
1999Gunnar Nordanfors1
2000Peter Frisk1
2000Thomas Gunnarsson1
2000Lars Werner1
2000Harry Engström1
2001Bertil Björkman1
2001Bengt Forsbeck1
2001Cay Holmberg1
2001Curt S. Ohlsson1
2001Johan Schreil1
2001Christer Hägg1
2002Mikael Frisell1
2002Ulf Sjöwall1
2002Daniel G. Harris1
2003Carl-Gustav Fransén1
2004Jarl Ellsén1
2004Magnus Haglund1
2004Christopher Werner1
2004Håkan Nilsson1
2005Göran Larsbrink1
2005Jan Bring1
2005Kent Nordström1
2006Gustaf Taube1
2006Jan Nordenman1
2008Nicolas Ellis1
2008Herman Fältström1
2009Lars Wigert1
2010Frank Rosenius1
2010Johan Franson1
2010Leif Nylander1
2010Rolf Edwardson1
2011Gunnar Möller1
2012Sölve Larsby1
2012Lars-Owe Beck1
2013Håkan Lindberg1
2013Lisbeth Thorsén1
2014Thomas Engevall1
2014Niklas Wiklund1
2015Lennart Törnberg1
2016Ulf Edman1
2016Lars Bäckström1
2020Sten Göthberg1

 

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »