1. Medaljer

Kungl. Örlogsmannasällskapet stadgar §14 fastställer att:

1. Sällskapet uppmuntrar insatser inom sitt verksamhetsområde genom utdelande av belöningar.

2. Sällskapets belöningar är guldmedalj, silvermedalj, bronsmedalj och hedersomnämnande

Tillämpningsbestämmelser

1. Sällskapets guldmedalj (KÖGM) utdelas till individ inom eller utom akademien för synnerligen framstående gärningar inom akademiens ansvarsområde.

2. Sällskapets silvermedalj (KÖSM) utdelas till individ inom eller utom akademien för framstående gärningar inom akademiens ansvarsområde.

3. Sällskapets bronsmedalj i Kvinnoförbundets för Sveriges Sjöförsvars anda (KÖBM) utdelas på förslag från respektive förbandschef i marinen till gruppbefäl, soldater och sjömän i marinen – som utmärkt sig för framstående duglighet och föredömligt kamratskap.

4. Sällskapets hedersomnämnande utdelas till förtjänt individ.

5. Belöning kan åtföljas av penningbelöning, vars storlek beslutas av sällskapet efter förslag från styrelsen.

6. Sällskapet kan i undantagsfall belöna någon, som på annat sätt t.ex. genom sina gärningar har gjort sällskapet stora tjänster.

7. Sällskapet beslutar varje år vid valsammanträdet, efter förslag av styrelsen, om tilldelning av sällskapets guld- och silvermedalj, hedersomnämnande samt penningbelöningar inkluderande sådana belöningar som anges i § 11. Styrelsen beslutar om tilldelning av sällskapets bronsmedalj Belöningarna utdelas vid påföljande högtidssammanträde.

Medaljerna räknas som Kategori I – övriga officiella medaljer och får i enlighet med Försvarsmaktens uniformsbestämmelser avsnitt 12.4 därför bäras till t.ex. uniform.

Bilder på medaljerna finns även att ladda ner högupplösta genom att klicka på länkarna nedan

Guldmedalj

KOMS_brons

Silvermedalj

KOMS_brons

Bronsmedalj

KOMS_brons

Knapp

knapp

 

 

Kungl. Örlogsmannasällskapet utdelade medaljer i guld och silver

År Namn Guldmedalj Silvermedalj
1999 Hans Majestät Konungen Guldmedalj
1999 Claes Tornberg Guldmedalj
1999 Lars Salomonsson Guldmedalj
1999 Emil Svensson Silvermedalj
1999 Urban Mathiasson Silvermedalj
1999 Tomas Thuresson Silvermedalj
1999 Gustaf von Hofsten Silvermedalj
1999 Gunnar Nordanfors Silvermedalj
2000 Peter Frisk Silvermedalj
2000 Thomas Gunnarsson Silvermedalj
2000 Lars Werner Silvermedalj
2000 Harry Engström Silvermedalj
2001 Bertil Björkman Guldmedalj
2001 Bengt Forsbeck Silvermedalj
2001 Cay Holmberg Silvermedalj
2001 Curt S. Ohlsson Silvermedalj
2001 Johan Schreil Silvermedalj
2001 Christer Hägg Silvermedalj
2002 Mikael Frisell Silvermedalj
2002 Ulf Sjöwall Silvermedalj
2002 Daniel G. Harris Silvermedalj
2003 Carl-Gustav Fransén Silvermedalj
2004 Jarl Ellsén Silvermedalj
2004 Magnus Haglund Silvermedalj
2004 Christopher Werner Silvermedalj
2004 Håkan Nilsson Silvermedalj
2005 Göran Larsbrink Guldmedalj
2005 Jan Bring Silvermedalj
2005 Kent Nordström Silvermedalj
2006 Gustaf Taube Guldmedalj
2006 Jan Nordenman Silvermedalj
2008 Nicolas Ellis Silvermedalj
2008 Herman Fältström Guldmedalj
2009 Lars Wigert Guldmedalj
2010 Frank Rosenius Guldmedalj
2010 Johan Franson Guldmedalj
2010 Gustaf von Hofsten Guldmedalj Silvermedalj 1999
2010 Leif Nylander Guldmedalj
2010 Rolf Edwardson Silvermedalj
2011 Gunnar Möller Guldmedalj
2012 Sölve Larsby Guldmedalj
2012 Lars-Owe Beck Silvermedalj
2013 Håkan Lindberg Silvermedalj
2013 Lisbeth Thorsén Silvermedalj
2014 Thomas Engevall Guldmedalj
2014 Niklas Wiklund Guldmedalj
2015 Lennart Törnberg Silvermedalj
2016 Ulf Edman Silvermedalj
2016 Lars Bäckström Silvermedalj
2017 Bo Wranker Silvermedalj
2017 Per-Anders Emilson Silvermedalj
2018 Michael Zell Guldmedalj
2018 Jacob Wallenberg Guldmedalj
2018 Peter Bager Silvermedalj
2018 Christer Svensén Silvermedalj
2018 Lars Ericson Wolke Silvermedalj
2018 Jennifer Torstensson Silvermedalj
2019 Emelie Persson Silvermedalj
2020 Sten Göthberg Guldmedalj
2021 Per-Anders Emilson Guldmedalj Silvermedalj 2017
2021 Bo Rask Guldmedalj
2021 Lars Wedin Guldmedalj
2021 Andreas Hansson Silvermedalj
2022 Bo Berg Silvermedalj
2022 Niklas Granholm Silvermedalj
2022 Nils Bruzelius Silvermedalj
2022 Hugues Eudeline Silvermedalj
2023 Peter Hore Silvermedalj
2023 Anders Grenstad  Guldmedalj
2023 Nils Bruzelius  Guldmedalj Silvermedalj 2022
2023 Christian Allerman Silvermedalj
2023 Mikael Brännvall Silvermedalj
2023 Mats Elofsson Silvermedalj
2023 Mårten Granberg Silvermedalj