Biblioteksfynd

När vi arbetar i Örlogsmannasällskapets bibliotek i Karlskrona faller blicken ibland på en tryckt volym, en bild ur konstsamlingen eller en handskrift som väcker vårt särskilda intresse. Framöver tänkte vi använda hemsidan för att dela med oss av dessa upptäckter.

Bild på texten till dockan

Det första fyndet vi publicerar här är en tidigare okänd hyllningsdikt från 1725 till Polhemsdockan på Örlogsvarvet i Karlskrona. Tom Ohlsson, tidigare 1:e intendent på Marinmuseum, har renskrivit och översatt dikten från tyskan. Fil Dr. Daniel Möller, Lunds universitet, beskriver den litteraturvetenskapliga bakgrunden till denna märkliga dikt.

Här hittar ni artikeln om Hyllningsdikten till Polhemsdockan i fulltext.

Ett skrivbord med en historia

Ett annat biblioteksfynd är historien kring det skrivbord som finns placerat i biblioteket. Tom Ohlsson, tidigare 1:e intendent på Marinmuseum, arbetar numera bland annat med Sällskapets olika samlingar och har även författat en artikel om skrivbordets historia.

Alla som besöker KÖMS:s bibliotek på Sjöofficersmässen i Karlskrona imponeras av den magnifika inredningen i mörkbetsad ek. Här finns vackra mattor på golvet, ett stiligt kassettak och längs väggarna en väggfast hyllinredning täckt av dörrar med spröjsade glas, allt ger ett exklusivt intryck.   Inredningen skapades 1929 genom en donation från familjen Wallenberg.  

I ett hörn står ett stort skrivbord i sjödränkt ek. Tittar man noga på skrivbordet och jämför med inredningen i övrigt ser man att det inte riktigt hänger ihop. Skrivbordet är dels i ett annat material dels har det ett utförande och en stil som skiljer sig från den väggfasta inredningen. Man skulle kunna säga att en barockinspirerad möbel har smugit sig in i den renässansinspirerade inredningen.

Det här skrivbordet har en intressant historia som man kan läsa i några dokument i KÖMS:s arkiv. Så här hänger det ihop:

Ett skrivbord med en historia

Resan genom Finland, Öster och Westerbotn at bese Skogarne

År 1757 anställs den 36 årige Fredrik Henrik Chapman som underskeppsbyggmästare på örlogsvarvet i Karlskrona. Det var en ytterst meriterad medarbetare som knöts till varvet. Under sju år hade Chapman studerat skeppsbyggeri i Europas ledande sjöfartnationer, England, Holland och Frankrike. Efter drygt ett års anställning får han ett specialuppdrag; att inventera förekomsten av furutimmer lämpligt till fartygsbygge i Finland och norra Sverige.

I november 1758 ger han sig iväg till Åbo och under fem månader färdas han längs Finlands västra kust, runt Bottenviken ner längs den östra norrlandskusten för att vara tillbaka i Stockholm i april 1759, sammanlagt 161 dagar Han har då färdats 451 mil.

 

Mer om äventyret här:

Resan genom Finland, Öster och Westerbotn at bese Skogarne