Litteratur

Kungl. Örlogsmannasällskapet förvaltar och utvecklar biblioteksverksamheten, som vid akademiens stiftande var en av förutsättningarna för utvecklingen av den svenska kompetensen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende.

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet. Tilläggas bör att det förnämliga arv som biblioteket i Karlskrona utgör och där grunden lagts med insatser av tidigare generationer måste uppfattas som en kulturskatt. Denna måste kunna föras vidare till kommande generationer.

En fullständig nyregistrering och modern registerhållning med datorstöd har utvecklats tillsammans med en sökbar bibliotekskatalog. Den unika samlingen av marin litteratur i Karlskrona har dämed gjorts mera tillgänglig för modern forskning och den utbildning som bedrivs vid universitet och högskolor.

Biblioteket innehåller idag ca 12 000 titlar och 15 000 band. Böckerna kompletteras med förnämliga kartor och sjökort samt ett bildarkiv i Stockholm som omfattar ca 100 000 fotografier och bilder på örlogsfartyg, personer och maritim verksamhet.

Samtliga boktitlar, artiklar i Tidskrift i Sjöväsendet, handskrifter och ettbladssamlingar är katalogiserade i en för dessa gemensam bibliotekskatalog. Bibliotekskatalogen nås genom nedanstående länk:

– Bibliotekskatalog

Sökning i KÖMS bibliotek

Sökmöjligheter i bibliotekskatalogen är:

1 Titel eller ord i titel
2. Författare eller ord i författarnamn
3. Ämne eller ord i ämne (ca 200 olika sökord)
4. Klassificering enl SaB-systemet

Sökning i bildarkivet, som finns i våra lokaler på Teatergatan 3 i Stockholm, görs manuellt efter kontakt med bibliotekarien.

Förfrågningar till biblioteket
e-mail: librarian@koms.se
tel: +46 455 25993

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »