Målsättning

Målsättningen med verksamheten vid biblioteket är att

  • vårda befintligt innehav,
  • nyanskaffa litteratur för att stödja akademiens syfte att verka för utvecklingen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsendet i allmänhet,
  • hålla biblioteket tillgängligt för ledamöter, försvarsanställda och forskare samt för en sjökrigsvetenskapligt och för sjöväsendet intresserad allmänhet samt
  • arkivera akademiens handlingar.

Kungl. Örlogsmannasällskapet emotser att från ledamöter samt andra intresserade få tips på lämplig litteratur för att utveckla biblioteket samt att ledamöter, som producerar egna handlingar, uppsatser, böcker m.m., överlämnar ett exemplar till biblioteket.