Öppettider & kontakt

Biblioteket är lunchöppet onsdagar och fredagar för ledamöter, allmänhet och forskare.

Biblioteket tar även emot besök på andra tider och efter era önskemål.

Ring eller skicka ett mail så är biblioteket tillgängligt efter överenskommelse.

Bibliotekets personal nås via mail eller telefon:

Akademiens bibliotekarie Förvaltare Håkan Lindberg
Tel: +46 455 16448
Mobil: +46 702 80 14 35

Bibliotekarie Andreas Nilsson
librarian@koms.se
Mob: +46 766 49 25 33

Bibliotekets adress är:

Kungl. Örlogsmannasällskapet
Bibliotek
Amiralitetstorget 7
371 30 Karlskrona