Bilder från KÖMS högtidssammanträde 2012

Bilder från KÖMS högtidssammanträde i Göteborg den 15 november 2012 kan nås via länk;
Det är fritt fram för de som är med på bilderna att använda dem för privat bruk. Om någon vill ha bilder i högre upplösning för att själv göra förstoringar, kostar det 500 kr (plus moms) per bild. Det går även att beställa förstoringar på fotopapper. Kontakta fotografen  Per-Anders Hurtigh (per-anders@eugenwilliam.se) för prisuppgifter. Om bilderna skall användas av tredje part (tidskrifter etc.) är de välkomna att kontakta mig för prisuppgift. Priset är beroende av upplaga, publiceringsställe och placering.
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »