MKS 0851

Ritning till Pojama Brynhilda

Fartygsritning

Ritning till Pojama Brynhilda

Längd öfver Stäv 101 fot, Bredd på ytterkant af Timren 21 fot, Djupgående med full armering, 1 ¼ månads Proviant och ¾ månads vatn för 140 mans besättning, 6 ½ fot, att Ro med 16 par åror 8 man til åran. Dess Bestyckning är 2 styck 12 punds canoner, samt 23 st. nickhakor .

Stockholm den 30 Jan. 1770

Fredrik Chapman.

Approbatur d. 6 Febr. 1770

Adolph Fredrich

Tuschritning, kopia, se ritning 2004*9033

44×97 cm

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »