MKS 0851

Ritning till Pojama Brynhilda

Fartygsritning

Ritning till Pojama Brynhilda

Längd öfver Stäv 101 fot, Bredd på ytterkant af Timren 21 fot, Djupgående med full armering, 1 ¼ månads Proviant och ¾ månads vatn för 140 mans besättning, 6 ½ fot, att Ro med 16 par åror 8 man til åran. Dess Bestyckning är 2 styck 12 punds canoner, samt 23 st. nickhakor .

Stockholm den 30 Jan. 1770

Fredrik Chapman.

Approbatur d. 6 Febr. 1770

Adolph Fredrich

Tuschritning, kopia, se ritning 2004*9033

44×97 cm