Artilleri

Samlingen omfattar 18 ritningar som har stora likheter vad gäller format, utförande och papperskvalitet. De ger intryck av att vara gjorda i ett sammanhang, kanske som ett illustrationsmaterial i samband med ett projekt eller en presentation. Ritningarna visar bestyckning, eldrör och olika typer av lavetter, på tre typer av skärgårdsfregatter och på kanonslupar.

I materialet finns ingen datering eller signatur. Viss hjälp med dateringen får man av de namngivna skärgårdsfregatterna, udenma Torborg sjösatt 1772, Ingeborg, sjösatt 1776 och och pojama Brynhild, sjösatt samma år. Det är rimligt att anta att materialet har tagits fram i samband med arbetet med bestyckningen av dessa båda fartygstyper.  Skärgårdsfregatt av typen hemmema saknas. Den första, Oden, sjösattes 1764 på Sveaborg, men sen dröjer det till 1790-tal och senare innan ytterligare hemmema byggs. Detta kan tala för en dateringen till 1770-tal för detta ritningsmaterial. Chapman flyttade till Djurgårdsvarvet i Stockholm1769. De fartyg, som kan identifieras i ritningsmaterialet, Brynhilda (1776), Torborg (1772) och Ingeborg ( 1776) är alla byggda på detta varv. Det torde vara i denna miljö som ritningsmaterialet tagits fram under 1770-talets senare del. Två av ritningarna har tidigare publicerats i Svenska Flottans historia II, s. 338.

På några ritningar finns namnet F H af Chapman antecknat med blyerts. Dessa anteckningar är sekundära. Augustin Ehrensvärd och Chapman samarbetade kring skärgårdsfartygen först på varvet i Stralsund 1760 – 1762, senare efter fredsslutet i Pommerska kriget, på Sveaborg  1763- 1764. Chapman lämnar Sveaborg för arbetet i certkommissionen 1764 samt för att arbeta med Architectura navalis mercatoria publicerad 1768.

9901473

Ritning på En Bruet med en 2 pundig Nicka, ställd att Skjuta med, ställd att kiöra med.

Ritning på En Bruet med en 2 pundig Nicka, ställd att Skjuta med, ställd att kiöra med. Laverad tuschritning 36x 53 cm

Läs mer »

2004* 9194, 2:a blad

Ritning på 12 punds kanoner av större sort samt 12 pund canoner av smärre sort

Ritning på 12 punds kanoner av större sort samt 12 pund canoner av smärre sort Tuschritning 36x43 cm respektive 43x37 cm Svaga blyertsnoteringarna på blad 1...

Läs mer »

2004* 9194, 1:a blad

Ritning på 12 punds kanoner av större sort samt 12 pund canoner av smärre sort

Ritning på 12 punds kanoner av större sort samt 12 pund canoner av smärre sort Tuschritning 36x43 cm respektive 43x37 cm Svaga blyertsnoteringarna på blad 1...

Läs mer »

2004:9022:5

Ritning på delar till lavett

Ritning på delar till lavett Laverad tuschritning 36x53 cm

Läs mer »

2004*9022:4

Ritning på beslag

Ritning på beslag Laverad tuschritning 36x53 cm

Läs mer »

2004*9022:3

Ritning på lavett

Ritning på lavett Laverad tuschritning 37x53 cm

Läs mer »

2004* 9022:2

Ritning på lavett

Ritning på lavett Laverad tuschteckning, plan och profil 37x53 cm

Läs mer »

2004*9022:1(5)

Ritning på lavett

Ritning på lavett Laverad tuschritning 23x47 cm

Läs mer »

2004*9021:4

Ritning på Profil af 12 pund Laveten

Ritning på Profil af 12 pund Laveten Laverad tuschritning 36x 52 cm

Läs mer »

2004*9021:3

Ritning på Plan av  Svängningen för Udenma Ingeborg

Ritning på Plan av  Svängningen för Udenma Ingeborg Laverad tuschritning 36x52 cm

Läs mer »

2004*9021:2

Ritning på Udema Ingeborgs Lavet Courseur och Sväng Botn

Ritning på Udema Ingeborgs Lavet Courseur och Sväng Botn Laverad tuschteckning, plan och profil 36x53 cm

Läs mer »

2004*9021:1 (4)

Ritning på Udenma Ingeborgs 12 pund Lavet

Ritning på Udenma Ingeborgs 12 pund Lavet Laverad tuschritning, plan och profil 37x52 cm

Läs mer »

2004*9020:2

Ritning Plan af en Landgång för 12 punds Lavett

Ritning Plan af en Landgång för 12 punds Lavett Laverad tuschritning, övra och undra sidan 38x53 cm

Läs mer »

2004*9020:1(2)

Ritning på en 12 Pundig Kiärr Lavet

En 12 Pundig Kiärr Lavet at bruka så väl på Holmar som på Siön uti fartyg Laverad tuschteckning

Läs mer »

2004*9015

Ritning på en lavett

Ritning på en 3 pundig Nickhake lavet at Swänga Som gjordes på Pajama Brynhilda på relingen med Årklykor, Stytter och Lestänger Laverad tuschritning 37x 53...

Läs mer »

Ritning på en 18 pundig Canon

Ritning på en 18 pundig canon För Turkoma och Udenma Torborg som Bog Canon 21 ¼ caliber lång Och wäger 15 Skeppspund 16 pund järnvikt På samma ark Ritning...

Läs mer »

2004*9018

Konstruktionsritning till eldrör

Konstruktionsritning med måttsättning till kanoner, 36, 24 och 12 pundiga . Utan år. Tuschritning 36x53 cm

Läs mer »

2204*9017

Ritning på en 12 pundig Canon

Ritning på en 12 pundig canon för Udenma Ingeborg, 20 caliber lång, wäger 9 ½ Skeppspund På samma ark Ritning på en 12 pundig Canon för Pojama Brynhild och...

Läs mer »

2004* 9019

Ritning på en 3 Pundig Nicka

En 3 Pundiga Nicka, at bruka i land och på Slup att dragas av Manskap eller nyttia Häst Laverad tuschteckning 36x52 cm

Läs mer »

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »