2004*9018

Konstruktionsritning till eldrör

Konstruktionsritning med måttsättning till kanoner, 36, 24 och 12 pundiga . Utan år.

Tuschritning

36×53 cm