2004* 9194, 1:a blad

Ritning på 12 punds kanoner av större sort samt 12 pund canoner av smärre sort

Ritning på 12 punds kanoner av större sort samt 12 pund canoner av smärre sort

Tuschritning

36×43 cm respektive 43×37 cm

Svaga blyertsnoteringarna på blad 1 anger att de är ”12 pund canoner af större Sort som de giordes till Fregatter i Stockholm” och på blad 2 ”12 pund Canoner Smärre Sort som Solberg fick till C Crona.”

Den ”Solberg”, som anges i texten torde avse skeppsbyggmästaren Harald Sohlberg (1712 – 1778) en av tre överskeppsbyggmästare,  de andra var Gilbert Sheldon och F H  Chapman, som var verksamma vid 1700-talets mitt. Sohlberg byggde fartyg på Djurgårdsvarvet redan på 1740-talet, han hade ett nära samarbete med Chapman under 1760-talet och flyttade till varvet i Karlskrona 1769 för att överta ansvaret för nybyggnationen från Sheldon, som i stället fick ansvaret för reparationsverksamheten/Glete, SBL

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »