2204*9017

Ritning på en 12 pundig Canon

Ritning på en 12 pundig canon för Udenma Ingeborg, 20 caliber lång, wäger 9 ½ Skeppspund

På samma ark

Ritning på en 12 pundig Canon för Pojama Brynhild och Sluparna, samt alla Turkoma och Udenma Torborg 18 Caliber Lång, wäger 8 skeppspund, 6 pund Tuschteckning Katalog s. 15

Tuschritning

38×54 cm

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »