2204*9017

Ritning på en 12 pundig Canon

Ritning på en 12 pundig canon för Udenma Ingeborg, 20 caliber lång, wäger 9 ½ Skeppspund

På samma ark

Ritning på en 12 pundig Canon för Pojama Brynhild och Sluparna, samt alla Turkoma och Udenma Torborg 18 Caliber Lång, wäger 8 skeppspund, 6 pund Tuschteckning Katalog s. 15

Tuschritning

38×54 cm