2004*9020:1(2)

Ritning på en 12 Pundig Kiärr Lavet

En 12 Pundig Kiärr Lavet at bruka så väl på Holmar som på Siön uti fartyg

Laverad tuschteckning