Barkasser och mörsarbarkasser

Barkass benämndes den största skeppsbåten ombord på örlogsfartygen. Den var kraftigt byggd och användes som arbetsbåt. I arméns flotta bestyckades båttypen; mörsarbarkasserna, med en 40- pundig mörsare, kanonbarkasserna ofta med 12 pundiga kanoner och nickhakar. 1776 byggdes 3 mörsarbarkasser, ca 10 m. långa och rodda med 7 par åror, på Djurgårdsvarvet i Stockholm  ( Svenska flottans historia  II s. 328 ff)

Enligt generalamiralen Henrik af Trolles plan 1776 skulle arméns flotta formeras divisionsvis och varje division bestå av 2 turuma, 1 udenma. 1 pojama, 9 st. kanonslupar med 12- 18 pundiga kanoner, 1 mörsarbarkass med 40 pundig mörsare, 4 st. 12 pundiga kanonbarkasser, 4  st. 3 pundiga slupar, 1 rekognoseringsslup, 1 avisjakt och 1 vattenskuta.

2004*9028

Barkass om 7 par åror.

Fartygsritning, kopia Barkass om 7 par åror. Lång öfver stäv 26:0. Bred mallad 7:6. Djup ifrån Spunningen 2:10 Carlscrona 28 Junii 1783 Lars...

Läs mer »

MKS 0581

Ritning till en 40 pundig Mörsarbarkass för Arméns Flotta

Fartygsritning Ritning till en 40 pundig Mörsarbarkass för Arméns Flotta. Längd öfer Stäf 32 fot 6 tum- Bredd 13: 9. Diupgående 3: 6 Barlast 10 skeppund...

Läs mer »

2004* 9050

Tackelritning

Tackelritning Tackelritning på Mörsare Barkassen som byggdes 1776 På Diurgårds Werfwet Tuschritning 54x41cm.

Läs mer »

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »