MKS 0581

Ritning till en 40 pundig Mörsarbarkass för Arméns Flotta

Fartygsritning

Ritning till en 40 pundig Mörsarbarkass för Arméns Flotta.

Längd öfer Stäf 32 fot 6 tum- Bredd 13: 9. Diupgående 3: 6 Barlast 10 skeppund (varierande vikt c.170 – c. 135 kg) Att föra 24 st. fyllda bomber, de öfriga Bomber föres på andra fartyg, likaledes Landsbatteriet.

Stockholm den 25 maj 1776

Fredrik af Chapman

Tuschritning

57×68 cm.