MKS 0581

Ritning till en 40 pundig Mörsarbarkass för Arméns Flotta

Fartygsritning

Ritning till en 40 pundig Mörsarbarkass för Arméns Flotta.

Längd öfer Stäf 32 fot 6 tum- Bredd 13: 9. Diupgående 3: 6 Barlast 10 skeppund (varierande vikt c.170 – c. 135 kg) Att föra 24 st. fyllda bomber, de öfriga Bomber föres på andra fartyg, likaledes Landsbatteriet.

Stockholm den 25 maj 1776

Fredrik af Chapman

Tuschritning

57×68 cm.

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »