2004*9012-10

Byggnadsritning till en Sjukhusbyggnad för 2032 och 422 Convalecenter – Bild 10

Byggnadsritning

Till en Sjukhusbyggnad för 2032 och 422 Convalecenter Med alla erforderliga inrättningar och Logementer för Medicus, Chirurgus, Apothekare och Inspector, Präst och All slags övrig betjäning, att byggas af Sten på Bränneri Tomten i Carlscrona.

Carlscrona d. 29 oktober 1789

Fred H af Chapman

Laverad tuschritning

Inbundet häfte, omfattande 8 planscher, ritade av F. Bouk, samt separat beskrivning. I volymen ett löst ark med en sammanställning av material och dagsverkesåtgång för att uppföra sjuhuset. Sammanställningen undertecknad J. Lidström den 27 okt. 1789

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »