2004*9012-08

Byggnadsritning till en Sjukhusbyggnad för 2032 och 422 Convalecenter – Bild 8

Byggnadsritning

Till en Sjukhusbyggnad för 2032 och 422 Convalecenter Med alla erforderliga inrättningar och Logementer för Medicus, Chirurgus, Apothekare och Inspector, Präst och All slags övrig betjäning, att byggas af Sten på Bränneri Tomten i Carlscrona.

Carlscrona d. 29 oktober 1789

Fred H af Chapman

Laverad tuschritning

Inbundet häfte, omfattande 8 planscher, ritade av F. Bouk, samt separat beskrivning. I volymen ett löst ark med en sammanställning av material och dagsverkesåtgång för att uppföra sjuhuset. Sammanställningen undertecknad J. Lidström den 27 okt. 1789