2004*8971

Karta på Gamla Varvet 1780 och Nya Varvet 1786

Karta på Gamla Varvet 1780 och Nya Varvet 1786

Laverad tuschritning

52x73xcm

Troligen en sammanfattning av Chapman moderniseringsprojekt av varvets norra del i början av 1780-talet. Jfr Sheldons ritning från 1760-tal.