2004*8971

Karta på Gamla Varvet 1780 och Nya Varvet 1786

Karta på Gamla Varvet 1780 och Nya Varvet 1786

Laverad tuschritning

52x73xcm

Troligen en sammanfattning av Chapman moderniseringsprojekt av varvets norra del i början av 1780-talet. Jfr Sheldons ritning från 1760-tal.

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »