2002*7560

Ritning till ett Mastskjul

Ritning till ett Mastskjul

Ritning på ett Mastskjul. Långt 138 fot. Bredt invändigt 53.Bygdes 1772 på Diurgårdswarfvet

Laverad tuschritning

51×71 cm