2004*9051

Ritning till lyftkran

Ritning till lyftkran

Kran på Baggens Värf i Göteborg

Denna Kran bygde jag i Götheborg för Ostindiska Companiet 1748.

Blyertsritning

25×38 cm