Jakter, slupar och jollar

I skärgårdsflottans fartygsbestånd dominerade kombinerade rodd- och segelfarttyg men det fanns även enbart seglande fartyg, däribland jakter och slupar.  De användes som rekognoserings- och rapportfartyg.

JAKTER

Med advicejakt eller avisojakt avses ett snabbgående, lätt bestyckat fartyg avsett för spaning och rapporttjänst

Jolle

Med jolle menar man en mindre, ofta tvärgattad skeppsbåt för en eller två personer. Jollen används för transporter och som arbetsbåt.

 

9047-003

Fartygsritning JOLLE sida 3

Fartygsritning JOLLE Kalkylblad, 3 sidor, för en Julle Lång 20 fot och bred 6 dito. Tuschritning 32x23 cm.

Läs mer »

9047-02

Fartygsritning JOLLE sida 2

Fartygsritning JOLLE Kalkylblad, 3 sidor, för en Julle Lång 20 fot och bred 6 dito. Tuschritning 32x23 cm.

Läs mer »

9047 -01

Fartygsritning JOLLE – 1

Fartygsritning JOLLE Kalkylblad, 3 sidor, för en Julle Lång 20 fot och bred 6 dito. Tuschritning 32x23 cm.

Läs mer »

9062-003

Ritning på en Advice Båt

Fartygsritning Ritning på en Advice Båt Lång öfver Stäv 48. Bred mallad 16 ¼. Djup i rummet från planka till planka 5 5/6. Med 20 mans besättning, Proviant...

Läs mer »

2004*9025

Jolle om 5 Åror

Fartygsritning, kopia Jolle om 5 Åror. Längd öfver Stäv 20:0. Bred Mallad 6:0. Djup ifrån Spunningen 2:3 Carlscrona d. 28 Junii 1783 Lars...

Läs mer »

2004 *9027

En jolle att ro med 4 Åror

Fartygsritning, kopia En jolle att ro med 4 Åror. Längd öfver stäv 15:0. Bred mallar 5:6. Djup öfver Spunningen1:11 Carlscrona d 3 Januarii 1783 Lars...

Läs mer »

2004*9026

En slup om 6 åror

Fartygsritning, kopia En slup om 6 åror. Lång öfver Stäv 24:0 Bred, mallad 6:3 Djup ifrån Spunningen 2:4 Carlscrona d. 24 Junii 1783 Lars...

Läs mer »

2004*9046

Slup till Armén Flotta

Fartygsritning Slup till Armén Flotta En Slup av större sorten för Arméns Flåtta, Är lång öfwer Stäf  32 Fot, Bred utan på Timren 6 ¼, At Ro med 9 par...

Läs mer »

2004*9038

Kungaslupen Wasaorden

SLUP Inredningsritning Kungaslupen Wasaorden Skiss till takdekorationer På ena sidan skisser med blyerts, på baksidan med rödkrita. 43x55 cm Slupen...

Läs mer »

MKS 0549

Riggritning

Riggritning Tuschritning 50x58 cm. Text Atis och Camilla Fartygen byggdes på varvet i Stralsund 1761/1762, Varvet, som redan på 1710-talet använts för...

Läs mer »

MKS 0575

Rekognoseringsfartygen Atis och Camilla

Rekognoseringsfartygen Atis och Camilla. Riggritning samt akterprojektion av skrovet ner till vattenlinjen Text: Atis, Camilla. 50x31cm  

Läs mer »

2004*9049

Segelritning  till Lotsfartyg för Armén flåtta i Finland den 24 Feb. 1770.

Segelritning Segelritning  till Lotsfartyg för Armén flåtta i Finland den 24 Feb. 1770. Seglens moment från underkanten av Kiöhlen = 64534 = 6,36 x ( mat....

Läs mer »

2004*9044

Ritning till en Postjakt

Fartygsritning Ritning till en Postjakt Ritning till en Påst Jakt Som är Lång  emellan Stäfarnes ….  62 1/6 Fot Bred utanpå Timren 20 Med Passagerare,...

Läs mer »

2004*9037

Tackelritning till Jackten Snapp Opp

Tackelritning till Jackten Snapp Opp Byggd 1764 på Sveaborg Lång 64, Bred 21 ½, Diupgående 8, Deplacement 2950, O-spant area 80, Öfra vatn lin. Area (mat....

Läs mer »

2004*9032

Ritning till en avisojakt

Fartygsritning Ritning till en avisojakt En Advice Jagt för Gallere Flåttan i Stockholm. Längd öfwer Stäf 54 fot, Bred 17, Diupgående 5 ¼. Denna jagt...

Läs mer »

2004*9030

Tackelritning till advice Jagten Colding af 56 ½ fot längd över Stäf och 18 ½ fots bredd.

Tackelritning Tackelritning till advice Jagten Colding af 56 ½ fot längd över Stäf och 18 ½ fots bredd. Stockholm den25 april 1778 Fred H af Chapman I...

Läs mer »

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »