2004*9038

Kungaslupen Wasaorden

SLUP

Inredningsritning

Kungaslupen Wasaorden

Skiss till takdekorationer

På ena sidan skisser med blyerts, på baksidan med rödkrita.

43×55 cm

Slupen byggdes på Djurgårdsvarvet efter Fredrik Henrik Chapmans ritningar 1775. Slupen förstördes i en brand 1921 men rekonstruerades efter originalritningarna några år senare.

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »