MKS 0549

Riggritning

Riggritning

Tuschritning

50×58 cm.

Text Atis och Camilla

Fartygen byggdes på varvet i Stralsund 1761/1762, Varvet, som redan på 1710-talet använts för produktion av fartyg till den svenska flottan, särskilt fregatter, fick förnyad betydelse i samband med Pommerska kriget 1757 -1762. Bland annat byggdes här under ledning av Augustin Ehrensvärd och Fredrik Henrik Chapman prototyperna till några av skärgårdsflottans typfartyg.

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »