MKS 0549

Riggritning

Riggritning

Tuschritning

50×58 cm.

Text Atis och Camilla

Fartygen byggdes på varvet i Stralsund 1761/1762, Varvet, som redan på 1710-talet använts för produktion av fartyg till den svenska flottan, särskilt fregatter, fick förnyad betydelse i samband med Pommerska kriget 1757 -1762. Bland annat byggdes här under ledning av Augustin Ehrensvärd och Fredrik Henrik Chapman prototyperna till några av skärgårdsflottans typfartyg.