9062-003

Ritning på en Advice Båt

Fartygsritning

Ritning på en Advice Båt

Lång öfver Stäv 48. Bred mallad 16 ¼. Djup i rummet från planka till planka 5 5/6. Med 20 mans besättning, Proviant för 30 dagar och vatn för 10 dagar blir dess diupgående 5, Dess styckning kan bliva 12 eller 14 stycken 2 punds nicko , i stilt väder kan den Ros med 4 par åror. Efter denna ritning byggdes i Stralsund jakterna Atis och Camilla

Stralsund den 12 Decem. 1761

Fredrik Chapman

Tuschritning

42x6xcm.

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »