2004*9032

Ritning till en avisojakt

Fartygsritning

Ritning till en avisojakt

En Advice Jagt för Gallere Flåttan i Stockholm. Längd öfwer Stäf 54 fot, Bred 17, Diupgående 5 ¼. Denna jagt byggdes 1775 på Diurgårdswärfwet men Blef 18 tum längre.

Stockholm den 5 april 1774

Fred H Chapman

Tuschritning

41×69 cm

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »