2004*9044

Ritning till en Postjakt

Fartygsritning

Ritning till en Postjakt

Ritning till en Påst Jakt Som är Lång  emellan Stäfarnes ….  62 1/6 Fot Bred utanpå Timren 20 Med Passagerare, Hästar och wagnar, är dess diupgående 6 1/6 Uti Cajutan kan ligga 8 personer och i förmaket 10 personer. Bakom masten är rum för 10 Hästar. Framom masten är rum för 3 wagnar, och tillika rum för några passagerare Att ligga.

Stockholm den 22 juni 1774

Frd H af Chapman

Tuschritning

75×52 cm