2004*9049

Segelritning  till Lotsfartyg för Armén flåtta i Finland den 24 Feb. 1770.

Segelritning

Segelritning  till Lotsfartyg för Armén flåtta i Finland den 24 Feb. 1770.

Seglens moment från underkanten av Kiöhlen = 64534 = 6,36 x ( mat. Formel). Seglens area 2011 quadratfot St. Seg: Fåck x Klyf. O- spant area 42 quadratfot. Deplacement 1300 Cub.Fot.

Detaljerade sifferuppgifter på samliga segel

Tuschteckning

48×65 cm

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »