2004*9046

Slup till Armén Flotta

Fartygsritning

Slup till Armén Flotta

En Slup av större sorten för Arméns Flåtta, Är lång öfwer Stäf  32 Fot, Bred utan på Timren 6 ¼, At Ro med 9 par åror, kan föra en Partie Canon Eller en 3 pund Fält Canon med des Lavet

Stockholm 9 September 1770

Frie H Chapman

Tuschritning

73×20 cm

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »