2004*9030

Tackelritning till advice Jagten Colding af 56 ½ fot längd över Stäf och 18 ½ fots bredd.

Tackelritning

Tackelritning till advice Jagten Colding af 56 ½ fot längd över Stäf och 18 ½ fots bredd.

Stockholm den25 april 1778

Fred H af Chapman

I nedre högra hörnet antecknat ” d.23 May 1788”.

Tuschteckning

45×55 cm

Vid reträtten från Viborgska viken den 3 juli 1790 befann sig Gustav III ombord på den snabba galären Serafimsorden. Galären var nära att hamna i rysk fångenskap och för att rädda kungen flyttades han över till jakten Colding, som befann sig i närheten (Svenska flottans historia II s.324)