2004*9030

Tackelritning till advice Jagten Colding af 56 ½ fot längd över Stäf och 18 ½ fots bredd.

Tackelritning

Tackelritning till advice Jagten Colding af 56 ½ fot längd över Stäf och 18 ½ fots bredd.

Stockholm den25 april 1778

Fred H af Chapman

I nedre högra hörnet antecknat ” d.23 May 1788”.

Tuschteckning

45×55 cm

Vid reträtten från Viborgska viken den 3 juli 1790 befann sig Gustav III ombord på den snabba galären Serafimsorden. Galären var nära att hamna i rysk fångenskap och för att rädda kungen flyttades han över till jakten Colding, som befann sig i närheten (Svenska flottans historia II s.324)

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »