2004*9037

Tackelritning till Jackten Snapp Opp

Tackelritning till Jackten Snapp Opp

Byggd 1764 på Sveaborg

Lång 64, Bred 21 ½, Diupgående 8, Deplacement 2950, O-spant area 80, Öfra vatn lin. Area (mat. Formel 27962)

Tuschritning

70x 45 cm

Ett flertal fartyg i svenska flottan har burit namnet Snapp Opp. Fartyget som är aktuellt här torde vara proviantjakten Snapp Opp (Snapp Upp). Hon sjösattes på varvet på Sveaborg 1764. (Svenska flottans historia II  II s.326) Fartyget fanns också med under slaget vid Hogland 1788. Fartygschef var då löjtnanten vid Amiralitetet Aron Siöstierna, som tecknade bilder över slaget olika faser, bilder som senare Jakob Gillberg graverade. Se KÖMS:s konstsamling 1962/151. ( Svenska flottans historia II s. 491)

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »