Linjeskepp och fregatter

Linjeskepp och fregatter – örlogsflottans fartyg.

Ett fåtal ritningar kan knytas till af Chapmans verksamhet i Karlskrona. Efter en inledande kort period på örlogsvarvet under 1750-talet, började han arbeta i Karlskrona 1781. Af Chapman var då satt att genomföra Gustav III:s stora flottprogram, med tio fregatter och 10 linjeskepp. De tre inredningsritningarna gäller tre av de tio linjeskeppen, Tapperheten, Dristigheten och Manligheten.

Ritningen på 74-kanonskeppet, MKS 0582, signerad av Harald Sohlberg och Chapman ansluter till besluten i 1764-68 års certdeputation. Bokstäverna AF i akterspegelns sköld antyder att ritningen visar 70-kanonskeppet Adolph Fredrik, sjösatt i Karlskrona 1775.

2004 * 9043

Inredningsritning Linjeskeppet Manligheten

Inredningsritning Linjeskeppet Manligheten Med blyerts finns siffror och ett flertal små skisser som tillägg på tuschritningen samt namnet...

Läs mer »

2004*9042

Inredningsritning Linjeskeppet Tapperheten

Inredningsritning Linjeskeppet Tapperheten Med blyerts finns siffror som tillägg på tuschritningen Carlscrona den 10 oct: 1788 Fred H af Chapman 43x27...

Läs mer »

2010030

Ritning till en fartygsför med galjon

Fartygsritning Linjeskepp/fregatt Ritning till en fartygsför med galjon Tuschteckning (?) 24x48 cm. Ritningen visar en projektion av ett fartygsskrov som...

Läs mer »

 MKS 0582

Ritning till ett LinieSkepp om 74 canoner

Ritning till ett LinieSkepp om 74 canoner Som till Dimensioner och beskaffenhet är öfwerensstämmande med hvad den af hans Kongl. Maijt 1764 till SkeppsCerternas...

Läs mer »