2004 * 9043

Inredningsritning Linjeskeppet Manligheten

Inredningsritning

Linjeskeppet Manligheten

Med blyerts finns siffror och ett flertal små skisser som

tillägg på tuschritningen samt namnet Neuendorff.

Carlscrona den 10 oct: 1788

Fred H af Chapman

Höjd: 37,0 cm, Bredd 27,0 cm

På baksidan av pappret finns en liknande inredningsritning med namnet Dristigheten.