2004 * 9043

Inredningsritning Linjeskeppet Manligheten

Inredningsritning

Linjeskeppet Manligheten

Med blyerts finns siffror och ett flertal små skisser som

tillägg på tuschritningen samt namnet Neuendorff.

Carlscrona den 10 oct: 1788

Fred H af Chapman

Höjd: 37,0 cm, Bredd 27,0 cm

På baksidan av pappret finns en liknande inredningsritning med namnet Dristigheten.

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »