2004*9042

Inredningsritning Linjeskeppet Tapperheten

Inredningsritning

Linjeskeppet Tapperheten

Med blyerts finns siffror som tillägg på tuschritningen

Carlscrona den 10 oct: 1788

Fred H af Chapman

43×27 cm