Övriga fartyg

MKS 0563

Barken  GåPå

Barken  GåPå Fartygsritning Barken  GåPå Byggd 1764 på varvet på Sveaborg  

Läs mer »

MKS 0570

Örlogsfartyg som skall swara emot de Ryska Chebecquer

Fartygsritning Örlogsfartyg som skall swara emot de Ryska Chebecquer Generalarrangemang, på ett Örlogsfartyg som skall swara emot de Ryska Chebecquer. Lång...

Läs mer »

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »