MKS 0570

Örlogsfartyg som skall swara emot de Ryska Chebecquer

Fartygsritning

Örlogsfartyg som skall swara emot de Ryska Chebecquer

Generalarrangemang, på ett Örlogsfartyg som skall swara emot de Ryska Chebecquer. Lång öfver Stäf 124 fot 6 tum. Bredd på utsidan af Timren 9:2. Till garneringen 9:2. Hög emellan Däck från planka till planka, midskepps 6:3. På undra däcket kommer 22 st. 8 pundiga och 2 st. 18 pundiga canoner, På öfwra Däck kommer 6 st. 4 pundiga och 4 st. 3 pundiga canoner, 16 st. 3 pundiga nickor och 8 st. 1 pundiga, äfwen wäll upp uti Märzen komma 8 st. 3 pundiga nickor. För 300 man besättning kan detta fartyg föra 8 Wickors proviant och 4 wickors watn, då bliver dess diupgående 10 fot 4 ½ tum och portarnas höjd öfwer vatn 3 fot 9 ½ tum; men då fartyget varit ute, at halva tyngden av Proviant och vatn är förtärd, nemb: i 20 ¼ dagar då har det lättat sig 4 ½ tum, så att dess Diupgående är då 10 fot som på ritningen och portarnas öf. Vatnet 4 fot 2 tum.

Stockholm 8 mars 1760

Fredr. Chapman

Efter denna Ritningen kan göras en mindre ( fartyg) som kan wara lång öf Stäf 115 fot 6 tum. Bred på utsidan av timren 26 fot. Djup i Rummet 8:6 ½. Diupgåendet sedan halfva tyngden av proviant och vatn är consommerat 9:3. 230 mans besätttning 6 wickors Proviant och 3 wickors vatn. Dess bestyckning bkifw. 22 st 6 pundige, 2 st 12 pundige och 10 st 3 pundige canoner, samt 24 st 2 pundige och 6 st 1 pundige nickor, denna kan äfwen wäl ha 18 par åror.

Fred. Chapman

Tuschritning

47×136 cm

Ritningen kan vara den äldsta ritningen från Chapmans hand som bevarats. Ritningen omnämns i brev från Augustin  Ehrensvärd till Henrik af Trolle. Chapman hade ritningen med sig då han anlände till varvet i Stralsund i juni 1760. Den mindre variant, som nämns i texten, överensstämmer med turuma Nordens. Se Svenska Flottans Historia II s.324 ff.