Personligt material skissböcker, brev och anteckningsböcker

KÖMS:s arkiv innehåller några handlingar som kan knytas till personen Chapman. Det finns bland annat fartygsskisser från studieåren i England, en arbetsbok som visar på flitigt studium av matematiken, dagboken från den berömda ”virkesresan” till Finland, anteckningsböcker från åren som chef för varvet på Djurgården. Ett handbrev från Chapmans senare år visar att hans tankar vid 77 års ålder sysslade med förbättringar av repslageriet, ett liv i ständigt arbete. från Här kommer vi personen Chapman nära.

MKS 1136

Handbrev från Chapman tecknat Skärfva den 20 sept. 1798

Handbrev från Chapman tecknat Skärfva den 20 sept. 1798. Blyerts, 21x16 cm   ” Min gunstige Herr Major, Hvar god och lemna inneliggande bref i...

Läs mer »

9804648-14

Handritningar och öfningar i Perspektiven af Fr. H. Chapman under dess vistelse i England 1756 – Bild 14

Skissbok. 13 skisser med blyerts på lösa blad av fartyg i olika projektioner, samlade i en modern inbindning, 50x38 cm. Skisserna ligger i ett samtida pappersark...

Läs mer »

9804648-13

Handritningar och öfningar i Perspektiven af Fr. H. Chapman under dess vistelse i England 1756 – Bild 13

Skissbok. 13 skisser med blyerts på lösa blad av fartyg i olika projektioner, samlade i en modern inbindning, 50x38 cm. Skisserna ligger i ett samtida pappersark...

Läs mer »

9804648-12

Handritningar och öfningar i Perspektiven af Fr. H. Chapman under dess vistelse i England 1756 – Bild 12

Skissbok. 13 skisser med blyerts på lösa blad av fartyg i olika projektioner, samlade i en modern inbindning, 50x38 cm. Skisserna ligger i ett samtida pappersark...

Läs mer »

9804648-11

Handritningar och öfningar i Perspektiven af Fr. H. Chapman under dess vistelse i England 1756 – Bild 11

Skissbok. 13 skisser med blyerts på lösa blad av fartyg i olika projektioner, samlade i en modern inbindning, 50x38 cm. Skisserna ligger i ett samtida pappersark...

Läs mer »

9804648-10

Handritningar och öfningar i Perspektiven af Fr. H. Chapman under dess vistelse i England 1756 – Bild 10

Skissbok. 13 skisser med blyerts på lösa blad av fartyg i olika projektioner, samlade i en modern inbindning, 50x38 cm. Skisserna ligger i ett samtida pappersark...

Läs mer »

9804648-09

Handritningar och öfningar i Perspektiven af Fr. H. Chapman under dess vistelse i England 1756 – Bild 9

Skissbok. 13 skisser med blyerts på lösa blad av fartyg i olika projektioner, samlade i en modern inbindning, 50x38 cm. Skisserna ligger i ett samtida pappersark...

Läs mer »

9804648-08

Handritningar och öfningar i Perspektiven af Fr. H. Chapman under dess vistelse i England 1756 – Bild 8

Skissbok. 13 skisser med blyerts på lösa blad av fartyg i olika projektioner, samlade i en modern inbindning, 50x38 cm. Skisserna ligger i ett samtida pappersark...

Läs mer »

9804648-07

Handritningar och öfningar i Perspektiven af Fr. H. Chapman under dess vistelse i England 1756 – Bild 7

Skissbok. 13 skisser med blyerts på lösa blad av fartyg i olika projektioner, samlade i en modern inbindning, 50x38 cm. Skisserna ligger i ett samtida pappersark...

Läs mer »

9804648-06

Handritningar och öfningar i Perspektiven af Fr. H. Chapman under dess vistelse i England 1756 – Bild 6

Skissbok. 13 skisser med blyerts på lösa blad av fartyg i olika projektioner, samlade i en modern inbindning, 50x38 cm. Skisserna ligger i ett samtida pappersark...

Läs mer »

9804648-05

Handritningar och öfningar i Perspektiven af Fr. H. Chapman under dess vistelse i England 1756 – Bild 5

Skissbok. 13 skisser med blyerts på lösa blad av fartyg i olika projektioner, samlade i en modern inbindning, 50x38 cm. Skisserna ligger i ett samtida pappersark...

Läs mer »

9804648-04

Skissbok.13 skisser med blyerts på lösa blad av fartyg i olika projektioner, samlade i en modern inbindning, 50×38 cm. Skisserna ligger i ett samtida pappersark med texten ” Handritningar och öfningar i Perspektiven af Fr. H. Chapman under dess vistelse i England 1756 – Bild 4

Skissbok. 13 skisser med blyerts på lösa blad av fartyg i olika projektioner, samlade i en modern inbindning, 50x38 cm. Skisserna ligger i ett samtida pappersark...

Läs mer »

9804648-03

Handritningar och öfningar i Perspektiven af Fr. H. Chapman under dess vistelse i England 1756 – Bild 3

Skissbok. 13 skisser med blyerts på lösa blad av fartyg i olika projektioner, samlade i en modern inbindning, 50x38 cm. Skisserna ligger i ett samtida pappersark...

Läs mer »

9804648-02

Handritningar och öfningar i Perspektiven af Fr. H. Chapman under dess vistelse i England 1756 – Bild 2

Skissbok. 13 skisser med blyerts på lösa blad av fartyg i olika projektioner, samlade i en modern inbindning, 50x38 cm. Skisserna ligger i ett samtida pappersark...

Läs mer »

9804648-01

Handritningar och öfningar i Perspektiven af Fr. H. Chapman under dess vistelse i England 1756 – Bild 1

Skissbok. 13 skisser med blyerts på lösa blad av fartyg i olika projektioner, samlade i en modern inbindning, 50x38 cm. Skisserna ligger i ett samtida pappersark...

Läs mer »

Resan genom Finland, Öster och Westerbatn at bese Skogarne

År 1757 anställs den 36 årige Fredrik Henrik Chapman som underskeppsbyggmästare på örlogsvarvet i Karlskrona. Det var en ytterst meriterad medarbetare som knöts...

Läs mer »

2004*8845

Angående differentialen och integralen

Matematiska övningar Chapman är känd som en av de första skeppsbyggarna i Sverige som tillämpade ma-tematik i sina fartygskonstruktioner. Han studerade matematik...

Läs mer »

9901557

Skissbok

Skissbok. Skissboken omfattar 80 sidor inbundna i enkel, brungrå kartong, 14x24 cm. Enligt text på pärmens insida ” Tillhört amiralen F.H. af Chapman, skänkt...

Läs mer »

2004*8844, Vol. II

Djurgårdsvarvet 1772 och Djurgårdsvarvet 1777

Volym II anger ”Djurgårdsvarvet 1772 och Djurgårdsvarvet 1777” Anteckningsbok i skinnband med förgylld dekor längs kanterna på fram- och baksida samt rygg,...

Läs mer »

2004*8844, Vol. I

Stockholm, Djurgårdsvarvet 1772 och Carlscrona 1781

Anteckningsbok i skinnband med förgylld dekor längs kanterna på fram- och baksida samt rygg, 18x10 cm, 34 sidor. Datering Volym I anger ”Stockholm,...

Läs mer »