2004*8845

Angående differentialen och integralen

Matematiska övningar

Chapman är känd som en av de första skeppsbyggarna i Sverige som tillämpade ma-tematik i sina fartygskonstruktioner. Han studerade matematik ett par år för baron Fredric Palmqvist i Stockholm innan han 1750 flyttade till London för vidare studier i matematik för professor Thomas Simpson och i experimentell fysik för en professor King. Efter några år i Holland och Frankrike var han åter i Sverige 1757 och fick en tjänst som underskeppsbyggmästare i Karlskrona. Arkivhandlingar med detaljer om Chapmans matematiska studier saknas i stort sett. Det är därför intressant att Kungl. Örlogsmannasällskapet i sitt arkiv har en anteckningsbok som ger en inblick Chapmans matematiska övningar. Anteckningsboken är daterad och signerad F.H. Chapman, Stockholm 1752 och består av två delar med rubrikerna: Angående Differentialen och Integralen. Utdrag af Marquise De L Hospitals Analyse des Infinement Petits med bifogade Anmärkningar och Exempel.

32 sidor text och två utviksplanscher samt Joh. Bernouilles föreläsningar om sättet till en Integral, och om åtskilligt annat, 50 sidor text och tre utviksplanscher.Enligt Johan Öinert, professor i matematik vid Blekinge Tekniska Högskola, verkar Chapmans anteckningar bestå av utdrag ur den franske matematikern Guillaume de l’Hôpitals bok från 1696 med titeln Analyse des Infiniment Petits pour l’Intelli-gence des Lignes Courbes. Boken behandlar Gottfried Wilhelm Leibniz differential-kalkyl. L’Hôpitals bok var den första i slag och fick troligen mycket stor spridning i Europa.

Det verkar enligt Öinert inte finnas några egna uträkningar av Chapman i anteckningsboken.

differentialen och integralen

Kommentar matematiken

 

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »