2004*8844, Vol. I

Stockholm, Djurgårdsvarvet 1772 och Carlscrona 1781

Anteckningsbok i skinnband med förgylld dekor längs kanterna på fram- och baksida samt rygg, 18×10 cm, 34 sidor.

Datering

Volym I anger ”Stockholm, Djurgårdsvarvet 1772” men också ”Carlscrona 1781”. V

Innehåll

Anteckningsböckerna har ett blandat innehåll; prislistor, olika slags beräkningar, matematiska formler. Volym II avslutas med en 8 sidor lång betraktelse om rymden och planetsystemet.

Innehållet i de båda anteckningsböckerna är delvis samma. Dubbleringarna ligger så i volymerna att det inte är fråga om att överföra anteckning från den ena boken till den andra. Möjligen kan man på handstilen se att volym II har använts för renskrivning.

Sammantaget; anteckningsböckerna ger intryck av att innehålla information man behövde i det dagliga artbetet på varvet, information som man lätt vill få tag på, en ”lathund” helt enkelt. Chapman har haft den i sin ficka i närmare 10 år, från 1772 – 1781.

 

Cs anteckningsbok 1, pärm

 

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »